Omgevingsrecht

invullen

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wij gaan altijd tot het uiterste en adviseren of procederen graag bij onder andere de volgende onderwerpen:

  • ruimtelijk ordeningsrecht, natuurbeschermingsrecht, grondbeleid, voorkeursrecht, onteigeningsrecht, milieurecht, geluidshinder, bodembescherming.
Derek Van Hijkoop (Zwart Wit)
Neem contact op met onze bestuursrecht experts