Menu

Appartementsrecht

 

Appartementengebouwen kunnen allerlei formaten en functies hebben. Van een oude boerderij gesplitst in twee woningen tot een enorm nieuwbouwcomplex met woningen, bedrijfsruimten en parkeerplekken.

U KUNT OP ONS REKENEN BIJ ZAKEN OP HET GEBIED VAN HET APPARTEMENTSRECHT

 

Het appartementsrecht is een interessant rechtsgebied. De wet biedt een eigenaar namelijk de mogelijkheid om zijn recht op een gebouw of grond in appartementsrechten te splitsen. Dat gebeurt met een notariële splitsingsakte waarbij dan direct de Vereniging van Eigenaars (VvE) wordt opgericht. Ieder appartementsrecht kan vervolgens afzonderlijk in eigendom worden overgedragen, alle eigenaren zijn verplicht lid van de VvE en het splitsingsreglement omvat instructies en spelregels voor de VvE en de eigenaren.

 

Ook recreatieparken kunnen worden gesplitst net als verzamelgebouwen in een parkachtige omgeving. Kortom, het appartementsrecht biedt in de eerste plaats mogelijkheden om eigendomsrechten van gebouwen en grond te splitsen en spelregels te maken voor het gebruik daarvan. Niet voor niets worden steeds meer gebouwen in appartementsrechten gesplitst. Meestal gaat dat goed, maar soms wordt een fout gemaakt bij het splitsen, ontstaat een meningsverschil in de VvE of ontstaan er andere problemen. Het appartementsrecht blijkt dan eigenaardig en complex te zijn en juist dan begeleiden wij u graag.

 

 

VOOR WELKE DIENSTEN KUNT U BIJ ONS TERECHT:

 

Wij adviseren en procederen over de volgende onderwerpen:  

 • splitsing van gebouwen, percelen en recreatieparken in appartementsrechten;
 • wijziging van de splitsingsakte, het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement;
 • spiegelsplitsing;
 • geschillen tussen de VvE en een appartementseigenaar;
 • overlast in het appartementengebouw;
 • geschillen tussen de hoofd-VvE en een onder-VvE;
 • uitleg van de splitsingsakte en het splitsingsreglement;
 • correcte besluitvorming door de Vergadering van Eigenaars (nietigheid en vernietiging van besluiten);
 • het krijgen van een vervangende machtiging;
 • verduurzaming van het appartementengebouw --> Besluitvorming en contracten;
 • De VvE in combinatie met de Warmtewet;
 • De VvE in combinatie met huurders;
 • De VvE in combinatie met de Warmtewet en in combinatie met huurders.

 

Wij verzorgen ook cursussen op het gebied van appartementsrecht.

 

MEER WETEN?

 

Onze fullservice formule, de interne samenwerking tussen onze juridische en belastingkundige specialismen, is uniek in de Achterhoek. Als uw zaak raakvlakken met andere rechtsgebieden heeft, brengen wij de benodigde kennis bijeen.

 

Heeft u vragen over het appartementsrecht? Neem dan gerust contact op met Tom Gilsing.

 

Blogs