Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een breed en gevarieerd rechtsgebied. Het bevat onderwerpen zoals geboorte, afstamming, adoptie, ouderlijk gezag en voogdij. Maar ook de huwelijkse voorwaarden en de wettelijke onderhoudsplichten. Daarnaast houden onze advocaten zich bezig met echtscheidingen.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wij gaan altijd tot het uiterste en adviseren of procederen graag bij onder andere de volgende onderwerpen:

  • begeleiden van (echt)scheidingsprocedures (al dan niet via mediation);
  • ontbinding geregisteerd partnerschap;
  • erkenning van kinderen/ontkenning vaderschap;
  • alimentatiekwesties;
  • verdeling zorg- en opvoedingstaken;
  • adoptie;
  • ouderlijk gezag;
  • boedelafwikkeling;
  • (voor)naamswijziging;
  • nalatenschap.
Edo Moll (zwart wit)
Neem contact op met onze familierecht experts