Bouwrecht

De meeste bouwprojecten zijn omvangrijk. Meerdere partijen en samenwerkingsvormen spelen een rol: projectontwikkelaars, aannemers, makelaars, architecten, bouwkundig adviseurs, woningcorporaties en vastgoedbeleggers. Bij geschillen rijst onmiddellijk de vraag: "Wie is verantwoordelijk?"

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wij gaan altijd tot het uiterste en adviseren of procederen graag bij onder andere de volgende onderwerpen:

  • voeren en begeleiden van arbitrageprocedures;
  • opstellen van overeenkomsten bij aanneming van werk en algemene voorwaarden;
  • advies over UAV 2012, UAV-GC 2005, RVOI, DNR 2011;
  • geschillen over meer-en minderwerk, inroepen retentierecht, bestekwijzigingen;
  • burenrechtelijke geschillen;
  • koop-/aanneemovereenkomst;
  • geschillen met de aannemer;
  • aansprakelijkheid van de aannemer;
  • begeleiding en aanvragen van bouwvergunningen en het beoordelen of wijzigen van bestemmingsplannen.
Marlies Knook Zw
Neem contact op met onze bouwrecht experts