Appartementsrecht

De wet biedt een eigenaar de mogelijkheid om zijn recht op een gebouw of grond in appartementsrechten te splitsen. Dat gebeurt met een notariële splitsingsakte waarbij dan direct de Vereniging van Eigenaars (VvE) wordt opgericht. Ieder appartementsrecht kan vervolgens afzonderlijk in eigendom worden overgedragen, alle eigenaren zijn verplicht lid van de VvE en het splitsingsreglement omvat instructies en spelregels voor de VvE en de eigenaren. Ook recreatieparken kunnen worden gesplitst net als verzamelgebouwen in een parkachtige omgeving. Meestal gaat dat goed, maar soms wordt een fout gemaakt bij het splitsen, ontstaat een meningsverschil in de VvE of ontstaan er andere problemen.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wij gaan altijd tot het uiterste en adviseren of procederen graag bij onder andere de volgende onderwerpen:

 • splitsing van gebouwen, percelen en recreatieparken in appartementsrechten;
 • wijziging van de splitsingsakte, het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement;
 • spiegelsplitsing;
 • geschillen tussen de VvE en een appartementseigenaar;
 • overlast in het appartementengebouw;
 • geschillen tussen de hoofd-VvE en een onder-VvE;
 • uitleg van de splitsingsakte en het splitsingsreglement;
 • correcte besluitvorming door de Vergadering van Eigenaars (nietigheid en vernietiging van besluiten);
 • het krijgen van een vervangende machtiging;
 • verduurzaming van het appartementengebouw --> Besluitvorming en contracten;
 • De VvE in combinatie met de Warmtewet;
 • De VvE in combinatie met huurders;
 • De VvE in combinatie met de Warmtewet en in combinatie met huurders.
Tom Gilsing (zwart wit)
Neem contact op met onze appartementsrecht experts