Blog 28 maart 2023

Ontwikkelingen in het appartementsrecht

Het appartementsrecht is complex, maar ook stabiel te noemen. De overheid denkt al jaren na over wijzigingen in wet- en regelgeving voor VvE’s, maar dat heeft niet tot grote veranderingen geleid. Waarschijnlijk blijft dat voorlopig zo. Toch zijn er voor VvE’s wetenswaardige ontwikkelingen.  

De overheid heeft recent een Versnellingsagenda voor verduurzaming van VvE-gebouwen aangekondigd. Kort omschreven is de stelling dat het tempo van verduurzamen te laag is om de CO2-reductiedoelstellingen van de coalitie te kunnen halen. Een oorzaak van het lage tempo is dat VvE’s uitdagingen ondervinden door het gezamenlijke eigendom. Omdat ook nog eens ongeveer 20% van alle woningen in Nederland onderdeel is van een VvE is de extra aandacht voor VvE’s verklaard.

Concrete maatregelen

Kortom de overheid wil graag dat VvE-gebouwen versneld worden verduurzaamd. De vraag is dan natuurlijk hoe. Samengevat worden vooralsnog de volgende concrete maatregelen als optie genoemd:

  1. Het aanpassen van besluitvormingsregels bij verduurzaming

In de huidige situatie is vaak een grote meerderheid vereist voor een vergaderbesluit om verduurzamingsmaatregelen te nemen. In de praktijk wordt die meerderheid vaak niet gehaald. De overheid wil onderzoeken in welke situaties een instemming van een gewone meerderheid van de appartementseigenaars voldoende is.  

  1. Verplichting Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan.

Veel VvE’s hebben al een regulier Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Op basis daarvan wordt geld gereserveerd voor (groot)onderhoud. De overheid wil onderzoeken of een ‘Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan’ (DMJOP) verplicht kan worden gesteld. Onderdeel van het onderzoek zal zijn waar een DMJOP dan aan moet voldoen en hoe de handhaving eruit zou moeten zien.

  1. Notificatieregeling maatregelen individuele appartementseigenaar

Het bestaande wetsvoorstel ‘Notificatieregeling oplaadpunten VvE’s’ houdt in dat een appartementseigenaar geen toestemming nodig heeft voor het plaatsen van een laadpaal. De eigenaar moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en de VvE vooraf informeren (notificatie). De overheid wil onderzoeken of dit voorstel kan worden uitgebreid met andere verduurzamingsmaatregelen.  

  1. Digitaal vergaderen

De overheid heeft een wet in voorbereiding waarmee het voor VvE’s mogelijk wordt om digitaal te vergaderen.

Bovenstaande maatregelen grijpen rechtstreeks in op wet- en regelgeving voor VvE’s. Daarnaast beoogt de overheid tal van andere maatregelen, maar die zien vooral op subsidies, procesbegeleiding en informatievoorziening rondom verduurzaming.

Dit voorjaar gaat de overheid gesprekken voeren met diverse belangenorganisaties en andere spelers in het veld met het doel tot breed gedragen maatregelen te komen. De uitwerking van de versnellingsagenda wordt uiterlijk in juni 2023 verwacht. Uiteraard houden wij je op de hoogte.

MEER WETEN?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Tom Gilsing.

Tom Gilsing (zwart wit)
Neem contact op met onze experts