Blog 21 april 2023

De VvE, ‘de dakkapel’ en de wijziging van de splitsingsakte

Voor het plaatsen van een dakkapel moet de splitsingsakte worden gewijzigd. Zo oordeelde Gerechtshof Den Haag in 2020 en die uitspraak had nogal wat gevolgen. Het wijzigen van de splitsingsakte is namelijk zo duur en tijdrovend, dat de verhouding met de kosten en het voordeel van de gewenste dakkapel zoek is.

De uitspraak van het Hof was bovendien niet in lijn met de tot dan toe geldende praktijk. VvE’s namen aan de lopende band beslissingen over dakkapellen en soortgelijke bouwkundige ingrepen doormiddel van reguliere besluitvorming in de vergadering van eigenaars. Het werd in de rechtspraktijk ook breed aangenomen dat VvE’s daartoe bevoegd waren. Door de uitspraak van het Gerechtshof kwam deze praktijk ter discussie te staan. VvE’s werden daardoor beperkt om kleine bouwkundige ingrepen toe te staan en reeds gerealiseerde voorzieningen, zoals dakkapellen, zouden mogelijk als onrechtmatig moeten worden gekwalificeerd.     

Recente uitspraak 

Op 29 maart 2023 oordeelde Rechtbank Amsterdam weer in lijn met de oorspronkelijke rechtspraktijk. Een appartementseigenaar met een dakterras dat tot zijn privégedeelte behoort wil daarop een opbouw plaatsen. De VvE besloot toestemming te geven. Een andere appartementseigenaar stelde dat het besluit tot toestemming nietig is, omdat de VvE geen besluit had genomen tot wijziging van de splitsingsakte.

De kantonrechter kwam samengevat tot de conclusie dat met het plaatsen van een dakopbouw binnen de grenzen van het privégedeelte geen sprake is van een goederenrechtelijke wijziging of bestemmingswijziging. Het besluit van de VvE bleef in stand. Wijziging van de akte van splitsing was niet nodig.

Hoewel de uitspraak van Rechtbank Amsterdam veel VvE’s en beheerders positief zal stemmen, is de discussie nog niet beslecht. Het is zeer waarschijnlijk dat er nog (vele) uitspraken over dit onderwerp gaan volgen.    

Natuurlijk houden wij je op de hoogte.

MEER WETEN?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Tom Gilsing.

Tom Gilsing (zwart wit)
Neem contact op met onze experts