Faillissementsrecht

Het faillissementsrecht is een complex en uitdagend rechtsgebied, waarbij vaak verschillende partijen betrokken zijn. Het recht biedt regels en procedures om de belangen van zowel de schuldenaar als de schuldeisers te beschermen. Het tijdig herstructureren van jouw onderneming kan een middel zijn om de risico’s te spreiden.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wij gaan altijd tot het uiterste en adviseren of procederen graag bij onder andere de volgende onderwerpen:

  • verrichten van werkzaamheden als curator/bewindvoerder in faillissementen en surseances van betaling
  • de WHOA;
  • risicoanalyse van bedrijven in moeilijkheden;
  • (onderhandse) schuldregelingen met crediteuren;
  • herstructurering, herfinanciering en/of bedrijfssanering;
  • begeleiding bij het realiseren van een doorstart in en buiten faillissement;
  • acquisities en desinvesteringen bij insolventie;
  • advies bij faillissementsaanvraag;
  • bestuurdersaansprakelijkheid, misbruik van bevoegdheid en actio pauliana.

   

Vincent Jongerius (Zwart Wit)
Neem contact op met onze faillissementsrecht experts