Erfrecht

In het erfrecht gaat het over de regels en wetten die van toepassing zijn op de afwikkeling van een nalatenschap na het overlijden van een persoon. Het omvat onder andere de verdeling van het vermogen en de bezittingen van de overledene onder de erfgenamen, de afwikkeling van eventuele schulden en belastingen en de rechten van legitimarissen. En het erfrecht is belangrijk bij voorkomen van conflicten tussen erfgenamen en het waarborgen van een eerlijke verdeling van de nalatenschap.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wij gaan altijd tot het uiterste en adviseren of procederen graag bij onder andere de volgende onderwerpen:

  • advies over erfrechtelijke gevolgen van overlijden, de inhoud van het testament, positie van erfgenaam of executeur;
  • advies over aanvaarding en verwerping van een erfenis of legaat;
  • geschillen tussen erfgenamen.
Edo Moll (zwart wit)
Neem contact op met onze erfrecht experts