Contractenrecht

Als ondernemer is het van groot belang om te begrijpen hoe contracten werken en hoe je jouw belangen kunt beschermen bij het sluiten van overeenkomsten met andere partijen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het opstellen en beoordelen van contracten, het oplossen van conflicten tussen partijen en het afdwingen van contractuele verplichtingen.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wij gaan altijd tot het uiterste en adviseren of procederen graag bij onder andere de volgende onderwerpen:

  • opstellen en beoordelen van contracten (agentuur-, distributie-, franchise-, geheimhoudings-, management-, samenwerkings-, vaststellingsovereenkomsten etc.);
  • het opstellen van algemene voorwaarden;
  • het adviseren en procederen in geval van geschillen, bij de uitvoering of beĆ«indiging van contracten (exoneraties, garanties, aansprakelijkheid, ingebrekestelling en verzuim, (niet) nakoming, opschorting, non-conformiteit, handelsgeschillen, etc.).
Jiri Feliks (Zwart Wit)
Neem contact op met onze contractenrecht experts