Ondernemingsrecht

Het omvangrijke rechtsgebied ondernemingsrecht staat niet op zichzelf. Het heeft meerdere vertakkingen naar o.a. arbeidsrecht en fiscaal recht. Door de samenwerking tussen onze juridische en belastingkundige specialismen streven wij altijd naar het beste resultaat voor jouw onderneming.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wij gaan altijd tot het uiterste en adviseren of procederen graag bij onder andere de volgende onderwerpen:

 • begeleiding en advies bij (onderhandeling over) fusies en overnames (aandelen- en activatransacties);
 • uitvoeren van due diligence;
 • opstellen van relevante transactiedocumenten (geheimhoudingsovereenkomsten, ‘letter of intent’, koopovereenkomsten, garantiebepalingen);
 • advies, opzetten, wijzigen en beëindiging juridische bedrijfsstructuren, rechtsvormen en samenwerkingsverbanden (o.a. joint ventures, etc.);
 • opstellen aandeelhouders- en managementovereenkomsten;
 • adviseren bij aansprakelijkheidskwesties (statutair) bestuurder, commissarissen etc.;
 • uitkoop van een aandeelhouder of vennoot;
 • fusie en overname;
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • advies over (intrekken van de) 403-verklaring;
 • advisering bij aandeelhoudersgeschillen (o.a. uitkoop, aanbiedingsplicht etc.) en geschillen tussen bestuurders en aandeelhouders.
Michiel Deppenbroek (zwart wit)
Neem contact op met onze ondernemingsrecht experts