Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht is een tak van het recht die zich richt op juridische kwesties die te maken hebben met verzekeringen. Het omvat onderwerpen zoals verzekeringspolissen, verzekeringsclaims en geschillen tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekerden.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wij gaan altijd tot het uiterste en adviseren of procederen graag bij onder andere de volgende onderwerpen:

  • beoordelen van aansprakelijkheidskwesties;
  • second opinion op een niet-uitbetaalde schadeclaim;
  • begeleiden van schadeclaims;
  • discussies omtrent dekking;
  • klachtenprocedures;
  • weigering dekking vanwege premiebetalingsachterstand;
  • discussies over uitleg van polisvoorwaarden.
Annemieke Wiltink (zwart wit)
Neem contact op met onze verzekeringsrecht experts