Energierecht

Het energierecht is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. De energietransitie is een van de belangrijkste oorzaken daarvan en ondernemers en vastgoedeigenaren komen daar steeds vaker mee in aanraking. Gebouwen en bedrijfsprocessen (moeten) worden verduurzaamd, lokaal energie opwekken neemt een vlucht en voor de verwarming van gebouwen bestaan vaak reële alternatieven voor de traditionele gasketel.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wij gaan altijd tot het uiterste en adviseren of procederen graag bij onder andere de volgende onderwerpen:

  • discussies met netbeheerders over aansluiting, afsluiting, tarieven en schade door storingen;
  • discussies met leveranciers over kosten en belastingen voor elektriciteit, gas en warmte;
  • begeleiding bij het maken en vastleggen van afspraken over de aansluiting van gebouwen op warmtenetten (stadswarmte en blokverwarming);
  • advisering over de toepassing en het bereik van de Warmtewet;
  • begeleiding bij het maken en vastleggen van afspraken over de koop, de huur en de exploitatie van energie-installaties;
  • begeleiding bij het maken van afspraken tussen gebouweigenaren of VvE’s en Energy Service Companies (ESCO’s);
  • advisering bij het ontwikkelen van energie-installaties;
  • begeleiding bij energievraagstukken bij nieuwbouw en planontwikkeling;
  • procederen over energiegeschillen bij de rechtbank en de Geschillencommissie Energie.
Tom Gilsing (zwart wit)
Neem contact op met onze energierecht experts