Mediation

Vaak ligt een opeenstapeling van gebeurtenissen en miscommunicatie aan een arbeidsconflict ten grondslag. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van samenwerking, functioneren, omgangsvormen of re-integratie.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Bij arbeidsmediation gaan werkgever en werknemer met elkaar in gesprek over een geschil. De arbeidsmediator begeleidt en faciliteert dit gesprek. 

Arbeidsmediation kan ertoe leiden dat partijen beter gaan communiceren, met elkaar tot afspraken komen èn hun geschil duurzaam oplossen. Een arbeidsmediator probeert boven water te krijgen wat de belangen en wensen zijn van de partijen bij het conflict en zal van daaruit partijen zelf tot een oplossing proberen te laten komen. Die oplossing moet wel in lijn zijn met de (juridische) regels en voorschriften in het arbeidsrecht. Daar zit nu juist de meerwaarde van onze arbeidsmediator Annemieke, die ook jarenlang ervaring heeft als arbeidsrechtadvocaat.

Annemieke Wiltink (zwart wit)
Neem contact op met onze mediation experts