Blog 29 september 2023

Het belang van het tijdig inzetten van mediation in het arbeidsrecht

Mediation, je kunt er niet vroeg genoeg mee starten. Maar wel te laat. Zo blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (NL:GHAMS:2023:2133).

De achtergrond van het geschil

Wat was er aan de hand? In een geschil tussen een werkgever en een zieke werknemer adviseert de bedrijfsarts mediation. De werkgever legt dit advies naast zich neer en voert de druk op door de werknemer te vragen haar werk te hervatten. Dit verzoek doet de werkgever-werknemer-relatie vanzelfsprekend geen goed en uiteindelijk wordt – pas 6 weken later – alsnog mediation ingezet. Niet lang na de start van de mediation eindigt dit traject alweer, zonder resultaat.

De consequenties van laattijdige mediation

Het Gerechtshof oordeelt dat de werkgever een verwijt kan worden gemaakt (onder andere) door - in weerwil van het advies van de bedrijfsarts - niet direct met mediation te starten en bepaalt dat de werkgever vanwege de laat ingezette mediation een hogere billijke vergoeding aan de werknemer verschuldigd is. In deze kwestie ondervindt de werkgever dus direct de financiële nadelige gevolgen van een te laat ingezette mediation.

Het belang van continuïteit in communicatie 

Als mediator merk ik – met name in het arbeidsrecht – dagelijks de nadelige gevolgen, voor zowel werkgever als werknemer, als te lang wordt gewacht met het starten van mediation.

In geval van een arbeidsongeschikte werknemer komt het geregeld voor dat werkgever en werknemer minder of zelfs geen contact hebben. Hoe langer partijen geen contact met elkaar hebben, des te lastiger is het om een mediation succesvol te laten zijn. Partijen raken bij het uitblijven van communicatie (soms ook op advies van de bedrijfsarts) verder van elkaar verwijderd. En dat maakt de kans kleiner om in het mediation traject een (duurzame) samenwerking te bewerkstelligen.

Advies van de bedrijfsarts 

Het is dan ook van belang dat – ongeacht of sprake is van een samenloop met medische klachten - de communicatie op gang blijft, uiteraard behoudens die gevallen waarin de betrokken werknemer of de bedrijfsarts laat weten dat dit schadelijk is voor het herstel van de betrokken werknemer.

Wat leert dit ons? Adviseert de bedrijfsarts mediation, wacht daar dan niet mee en zet dat traject spoedig in. Uiteraard is het niet nodig om een dergelijk advies af te wachten. Het staat partijen in alle fases vrij om zelf te kiezen voor mediation met als doel een conflict in de kiem te smoren.

Meer weten?

Wil je meer weten over arbeidsmediation of wat mediation voor jou kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met Annemieke Wiltink.

Michelle van Bindsbergen (zwart wit)
Neem contact op met onze experts