Blog 01 november 2022

Man die zijn vrouw om het leven heeft gebracht eist erfenis op

In een populaire krant stond recent een sensationele kop “Man die vrouw doodmartelde meldt zich voor de erfenis’. Op 26 januari 2022 heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in deze zaak.

Wat zegt de wet?

Iemand die veroordeeld is voor moord op de erflater is ‘onwaardig’ om te erven. De rechtbank heeft op 26 januari erop gewezen dat degene die aanspraak maakte op de erfenis niet veroordeeld was voor het vermoorden van de erflater, maar een TBS maatregel opgelegd heeft gekregen. Hij is, in de letterlijke zin van het woord, niet veroordeeld voor moord. Populair gezegd, hij heeft het wel gedaan, maar hij was niet schuldig omdat hij ontoerekeningsvatbaar was. De rechtbank oordeelde dat hij niet onwaardig was, omdat hij niet veroordeeld was voor de moord.

De uitspraak verbaast mij om de volgende redenen. Op 1 december 2009 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) uitspraak gedaan in de zaak die bekendstaat onder de naam ‘De Roemeense erflater’. Het Europese Hof heeft geoordeeld dat de Roemeense overheid onjuist had gehandeld door de erfenis (naar de familie van) de moordenaar te laten gaan. De Roemeense overheid had het begrip ‘onwaardigheid’ te beperkt toegepast. Ook in Nederland zijn (tenminste) vier uitspraken gedaan waarbij een erfrechtelijke aanspraak, of een aanspraak op toedeling van de helft van het huwelijksvermogen, werd afgewezen omdat de redelijkheid en billijkheid zich ertegen verzetten dat de desbetreffende persoon financieel voordeel zou ontvangen omdat hij zich zeer ernstig had misdragen jegens de overleden persoon. Er is hoger beroep ingesteld van de uitspraak van de rechtbank Gelderland. De uitkomst daarvan is nog niet bekend.

Meer weten? 

Erfrechtelijk advies nodig? Neem gerust contact op met Edo. 

Edo Moll (zwart wit)
Neem contact op met onze experts