Menu

Bestuursrecht

 

Van milieuvergunningen tot subsidies en van bestemmingsplannen tot vrijstellingsprocedures. Als u met de overheid in aanraking komt, als burger of organisatie, krijgt u te maken met bestuursrecht. En dat kan behoorlijk lastig zijn. De ingewikkelde bestuursrechtelijke procedures nemen veel tijd in beslag. Langdurige onzekerheid is het gevolg en uw plannen lopen vertraging op.

U KUNT OP ONS REKENEN BIJ bestuursrechtelijke trajecten

 

Voor welke diensten kunt u bij ons terecht:

 

  • overheidsaansprakelijkheidsrecht en overheidscontracten /exploitatieovereenkomsten;
  • ruimtelijk ordeningsrecht, omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht, grondbeleid, voorkeursrecht, onteigeningsrecht, milieurecht, geluidshinder, bodembescherming;
  • bestuursprocesrecht;
  • vergunningverlening, handhaving en toezicht;
  • geschillen met overheden;
  • openbaarheid van bestuur;
  • vragen omtrent grondbeleid en omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, onteigening, besluit ruimtelijke ordening);
  • planschadeclaims.

 

Er staat een grote en ingrijpende verandering voor 2021 gepland. Dan wordt volgens de verwachting de Omgevingswet van kracht. In deze nieuwe wet worden alle regels voor ruimtelijke projecten gebundeld en beter op elkaar afgestemd. Wij kunnen u informeren en adviseren over wat specifiek voor u van belang is.

 

Meer weten?

 

Onze fullservice formule, de interne samenwerking tussen onze juridische en belastingkundige specialismen, is uniek in de Achterhoek. Indien uw zaak meerdere raakvlakken met andere rechtsgebieden bestrijkt, brengen wij kennis uit verschillende rechtsgebieden bijeen.

 

Wilt u meer weten over bestuursrecht of heeft u een bestuursrechtelijk of omgevingsrechtelijk vraagstuk? Neem dan gerust contact op met Derek van Hijkoop of Fokke Voerman.

Belastingrecht

Belastingrecht

De gedreven belastingkundigen van BAX weten de weg in het fiscale landschap. Wij stropen graag onze mouwen op wanneer wij met kennis en denkkracht in de fiscale regelgeving duiken.

Over belastingrecht

Contact

Contact

Met ons team van gespecialiseerde advocaten en belastingkundigen is ieder vraagstuk in goede handen. Neem rechtstreeks contact met ons op.

Contactgegevens