Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

Geel, groen of toch wat anders?

20.08.2021 | Annemieke Wiltink - 0 reactie(s)

 

Mensen gaan soms ver in hun strijd naar rechtvaardigheid. Zo ook de kwestie over een geelgroen huis in Den Helder, waarover de Raad van State zich vorig jaar al boog. Na een jarenlange strijd verloor de eigenaresse van het huis haar strijd in 2020, tot behoud van de kleur van haar woning. De bewoonster heeft inmiddels haar huis over laten schilderen. Voor het recente nieuwsbericht wordt verwezen naar de website: https://nos.nl/artikel/2393760-te-felle-appelgroene-huis-den-helder-tint-lichter-geverfd-en-blijft-nu-wel-deze-kleur   Een juridische strijd eindigt na vele jaren vaak in het oordeel van een rechterlijke instantie, waarmee niet alle partijen blij zullen zijn. Partijen kiezen dan ook niet zelf voor een oplossing, omdat ze hun lot in handen van een rechter leggen. Mogelijk had mediation in dit geval al veel eerder tot een oplossing kunnen leiden waarmee zowel de bewoonster, de omwonenden als de gemeente vrede hadden gehad. Denk wat vaker aan mediation, want:   Mediation gaat vrij snel. Het duurt eerder weken dan maanden. In tegenstelling tot procederen. Procedures duren vaak maanden zo niet jaren; Er kan een oplossing worden bereikt, die recht doet aan de belangen van beide partijen; Partijen hebben invloed op de oplossing en uitkomst van het conflict; Kostenbesparing; De nadruk ligt op de (achterliggende) belangen en niet op de (juridische) standpunten.   Meer weten? Neem dan gerust contact op met mediator Annemieke Wiltink.   Lees ook eens: Mediation; samen komen tot een oplossing (video), Het belang van mediation

 

Tags: mediation, geschillenoplossing

 

Lees verder

Geen uitzicht koper recht op schadevergoeding?

20.08.2021 | Derek van Hijkoop - 0 reactie(s)

 

Mag de koper van een nieuwbouwappartement vertrouwen op informatie uit een verkoopbrochure?   Door de Rechtbank Limburg is op 12 mei 2021 een uitspraak gedaan waarbij het beroep van een projectontwikkelaar op de gebruikelijke disclaimer die staan in verkoopprocedures waarin staat aangegeven dat de impressies in deze procedure slechts een indruk geven en hier geen rechten en aanspraken aan kunnen worden ontleend, is ontzegd.   Wat was er aan de hand? Een koper had een penthouse gekocht op de vierde verdieping van een appartementengebouw in het Sphinxkwartier in Maastricht. In de verkoopbrochure stond aangegeven dat de penthouses op de vijfde verdieping een spectaculair uitzicht hadden over de historische binnenstad. Bij de bieding had de koper aangegeven dat zij in het bijzonder gecharmeerd is van het uitzicht.   Na de koop van het appartement is de koper gaan kijken en daarbij constateerde zij dat het uitzicht in belangrijke mate gehinderd wordt door de daken van een naastgelegen kapel. De koper voelde zich bedrogen en heeft met een beroep op dwaling een schadevergoedingsvordering ingesteld tegen de projectontwikkelaar. Die heeft een aanspraak gedaan op de disclaimer in de brochure maar dat beroep is door de rechtbank afgewezen. Omdat de koper expliciet bij het bod heeft aangegeven dat zij tot de koop is overgegaan vanwege het uitzicht over de historische binnenstad is een beroep op de disclaimer in strijd met de redelijkheid en billijkheid. De projectontwikkelaar diende derhalve de schade van koper te vergoeden. Deze komt overeen met de koopprijs die de koper zou hebben betaald als zij had geweten van het beperkte uitzicht, derhalve € 200.000,00.   Het bovenstaande betekent dat het opnemen van een disclaimer in de verkoopprocedure niet automatisch met zich meebrengt dat deze altijd kan worden ingeroepen. In het geval de koper afgaat op aanprijzingen in de verkoopbrochure en dit ook vermeldt in het uitgebrachte bod en in de praktijk de aanprijzing niet juist is, is een beroep op de disclaimer niet mogelijk. Dit betekent dat een disclaimer tegen onjuiste aanprijzingen niet werkt hetgeen ook wel te billijken is. Een gewaarschuwd mens… Neem bij vragen gerust contact op met Derek van Hijkoop. 

 

Tags: vastgoed, schadevergoeding

 

Lees verder

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven?

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie.

Lees ons nieuws

Medewerkers ontmoeten

Medewerkers ontmoeten

De interne samenwerking tussen veertien advocaten, een fiscaal jurist en een team van stafmedewerkers is uniek in de Achterhoek.

Medewerkers