Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

Nalatenschap met familieleningen

12.06.2020 | Edo Moll

 

Ouders lenen soms geld uit aan hun kinderen. Wanneer de ouders overleden zijn en de erfenis wordt verdeeld, is het soms onduidelijk of de lening al is terugbetaald. Moet de lening nog worden terugbetaald? Hoe zit het met verjaring? Was het uiteindelijk misschien toch als schenking bedoeld? Daar kunnen ruzies over ontstaan tussen de erfgenamen. Eén van de kinderen vindt bijvoorbeeld dat het nog moet worden terugbetaald. Een andere broer of zus zegt dat het al is terugbetaald, of dat zijn schuld aan zijn ouders is verjaard.

 

Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van een overeenkomst tot geldlening is vijf jaar. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de geldlener had moet terugbetalen.

 

De uitspraken van de rechtbanken over nalatenschappen met oude familieleningen, en van de gerechtshoven in hoger beroep, zitten niet op één lijn. De Hoge Raad heeft nog nooit een uitspraak gedaan over de verdeling van een erfenis met daarin één of meer verjaarde familieleningen aan erfgenamen.

 

In het Tijdschrift Erfrecht van juni 2020 heb ik een artikel over dit onderwerp geschreven. In het artikel ben ik ingegaan op het feit dat de rechterlijke uitspraken over dit onderwerp niet op één lijn zitten. Het zou voor de rechtspraktijk handig zijn, als de Hoge Raad een uitspraak hierover zou doen. Zodat degenen die beroepshalve betrokken zijn bij het afwikkelen van erfenissen, weten waar ze aan toe zijn.

 

Meer weten?

Heeft u vragen over het afwikkelen van een nalatenschap, neem dan gerust contact op met erfrechtspecialist Edo Moll.

 

Lees ook eens: Oplossing door overlegHet belang van een executeurSamen overleden op huwelijksreis: conflict erfenis

nalatenschap2

 

 

Tags: erfenis, nalatenschap , verjaringstermijn , familieleningen

 


 

Reageren

 

Naam

Email adres

Bericht

 

Controle

 

 

Alle velden zijn verplicht!