Blog 15 februari 2022

Geheimhoudingsplicht bij mediation

De kort geding rechter in Amsterdam heeft op 23 november 2021 een vonnis gewezen waarin de werknemer had verzocht om ontheffing van haar geheimhoudingsverplichting in de gevolgde mediation met haar werkgever. Ze wilde ontheven worden (en dus informatie die tijdens de mediation op tafel was gekomen gebruiken) om verweer te kunnen voeren in een door de werkgever gestarte ontbindingsprocedure. Haar vorderingen zijn afgewezen.

Het komt geregeld voor dat er een ontbindingsverzoek wordt gedaan (meestal door de werkgever), nadat het niet is gelukt om via mediation tot afspraken te komen. In zo’n ontbindingsprocedure kan het verleidelijk zijn informatie uit de mediation te gebruiken als handvat voor mogelijk verwijtbaar handelen (van werknemer dan wel werkgever). Maar mediation vindt pas plaats nadat partijen een mediationovereenkomst hebben getekend waarin onder andere staat dat wat er tijdens de mediation is besproken en aan stukken is uitgewisseld, niet met derden wordt gedeeld, ook niet met rechters. Dat is geen loze bepaling, zo bleek weer eens.

Geheimhouding is essentieel

De kort geding rechter overwoog het volgende:

“De geheimhoudingsverplichting is essentieel voor het slagen van een mediationtraject, omdat deelnemers aan mediation zich vrij tegenover elkaar moeten kunnen bewegen, zonder dat zij het risico lopen dat hun uitlatingen of geschriften hen in een later stadium in een gerechtelijke procedure voor de voeten worden geworpen. Het geheimhoudingsbeding is dan ook een kernbepaling uit de mediationovereenkomst. Er moet dan ook heel wat aan de hand zijn, wil een deelnemer aan mediation kunnen worden ontheven van die verplichting. Een urgente noodsituatie moet dat rechtvaardigen. Daarbij moet worden gedacht aan de situatie dat de mediation wordt gebruikt als dekmantel voor criminele activiteiten, of als die schade zou toebrengen aan bepaalde kwetsbare personen, zoals bijvoorbeeld kindermishandeling. De mogelijkheid van baanverlies haalt die hoge drempel niet”.

Geheimhouding is een van de essentiële waarden in een mediation traject, naast vrijwilligheid en vrijblijvendheid. Deelname aan een mediation geschiedt altijd vrijwillig (niemand is gedwongen aan tafel te gaan met de ander(en) en de mediator) en vrijblijvendheid betekent dat iedere deelnemer op elk moment weer kan stoppen met de mediation, hoewel dat natuurlijk niet het uitgangspunt is.

Meer weten?

Meer weten over een oplossing van jouw conflict via mediation? Neem dan gerust contact op.

Annemieke Wiltink (zwart wit)
Neem contact op met onze experts