Blog 31 juli 2023

Fijn op vakantie, of toch niet?

De vakantieperiode is begonnen; een periode van zon, zee en mooie bestemmingen. Veel mensen pakken na corona weer het vliegtuig naar tropische eilanden. Hoewel de meeste mensen rekening houden met (lange) wachtrijen op het vliegveld, is een ongeval aan boord van het vliegtuig niet het eerste waar je aan denkt op weg naar je (droom)bestemming. Maar wat als dit wel gebeurt? Zoals bij Austrian Airlines.

Het incident aan boord

Op 18 december 2016 nam een passagier een vlucht vanuit Israël naar Oostenrijk. Tijdens de vlucht liep de passagier brandwonden op doordat en er een kan hete koffie op hem viel. Er werd eerste hulp verleend. Deze hulp was volgens de passagier echter onvoldoende. Hij stelt de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk.

Verdrag van Montreal

Het Verdrag van Montreal, dat is gesloten om eenheid te brengen in de bepalingen over het internationale luchtvervoer, bepaalt in artikel 17 dat:

‘De vervoerder is aansprakelijk voor schade die wordt geleden in geval van dood of lichamelijk letsel van een passagier, op grond van het enkele feit dat het ongeval dat de dood of het letsel heeft veroorzaakt, plaats heeft gehad aan  boord van het luchtvaartuig of tijdens enige handeling verband houdende met het aan boord gaan of het verlaten van het luchtvaartuig.’

Eerste hulp en aansprakelijkheid

Een van de punten die in deze kwestie speelde was de vraag of het onvoldoende bieden van eerste hulp onder de reikwijdte van dit artikel valt. Het Hof van Justitie van de Europese unie oordeelt van wel. De aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen zoals omschreven in het Verdrag van Montreal strekt zich ook uit tot onvoldoende uitgevoerde eerste hulp aan boord van het vliegtuig.

Meer weten?

Heb je letsel opgelopen door toedoen van een ander? Of ken je iemand die zich afvraagt of er een juridische grond is om iemand aansprakelijk te stellen? Neem gerust vrijblijvend contact met Michelle van Bindsbergen op.

Michelle van Bindsbergen (zwart wit)
Neem contact op met onze experts