Blog 10 maart 2020

Verandering postcoderoosregeling 2021

De afgelopen jaren zijn behoorlijk wat energiecoöperaties opgericht met het doel gezamenlijk duurzame elektriciteit op te wekken en tegelijkertijd te besparen op de energierekening. De ‘postcoderoosregeling’ speelde een belangrijke rol in deze ontwikkeling. De postcoderoosregeling is een Nederlandse belastingmaatregel voor particuliere huishoudens die zelf in de nabijheid van hun woonomgeving duurzame energie willen opwekken. In 2021 wordt deze regeling veranderd. Wij leggen hieronder uit wat deze wijziging inhoudt.

De huidige regeling

De huidige postcoderoosregeling biedt in de kern de mogelijkheid om minder energiebelasting te betalen.

Een voorbeeld. Een driepersoonshuishouden verbruikt gemiddeld 3.500 kWh per jaar. Het huidige belastingtarief voor elektriciteit is € 0,118 inclusief btw per kWh, zodat het huishouden jaarlijks ongeveer € 414,- aan energiebelasting verschuldigd is. Met de postcoderoosregeling kan eenvoudig gezegd teruggave van deze belasting worden gerealiseerd. Dat gaat in het kort als volgt.

Een coöperatie realiseert een installatie waarmee duurzame energie wordt opgewekt, meestal energie uit zon. Het bedrag om de installatie te realiseren wordt bijeengebracht door de leden (deelnemers) van de coöperatie. De opgewekte elektriciteit wordt door de coöperatie verkocht aan een energiebedrijf. Uit de verkoopopbrengst kunnen de lopende kosten van de coöperatie worden betaald, zoals de onderhoudskosten van de installatie. 

De coöperatie kent de deelnemers naar rato van hun investering een deel van de door de installatie opgewekte elektriciteit toe. Een deelnemer krijgt dus bijvoorbeeld 3.500 kWh toegewezen. Over deze toegewezen hoeveelheid kan de deelnemer de door hem betaalde energiebelasting terugvragen. Dat doet de deelnemer bij de leverancier die bij hem thuis elektriciteit levert. 

Deze regeling eindigt in december 2020. Lopende projecten blijven tot 15 jaar na de oorspronkelijke startdatum in de bestaande vorm doorlopen, maar nieuwe projecten vallen onder de nieuwe subsidieregeling.

Nieuwe regeling met ingang van 2021

De postcoderoosregeling verdwijnt niet, maar wordt met ingang van 2021 een subsidieregeling.  De basis blijft hetzelfde. Een coöperatie (of een VvE) realiseert een installatie waarmee duurzame energie wordt opgewekt. Het bedrag om de installatie te realiseren wordt bijeengebracht door de deelnemers van de coöperatie. De opgewekte elektriciteit wordt door de coöperatie verkocht aan een energiebedrijf. Uit de verkoopopbrengst kunnen de lopende kosten van de coöperatie worden betaald, zoals de onderhoudskosten van de installatie. Daarnaast ontvangt de coöperatie subsidie per opgewekte kWh. Voor kleine installaties € 0,146 en voor grote installaties € 0,121 per kWh. De coöperatie verdeelt dit onder haar deelnemers naar rato van de investering en de op basis daarvan aan een deelnemer toegewezen hoeveelheid elektriciteit. Een deelnemer die 3.500 kWh krijgt toegewezen krijgt daarmee dus bijvoorbeeld € 511,- uitgekeerd van de coöperatie. 

De definitieve inhoud van de subsidieregeling

De details van de nieuwe subsidieregeling zijn nog niet bekend. Eind oktober 2020 wordt de conceptregeling bekend gemaakt via een internetconsultatie. Naar verwachting wordt rond de jaarwisseling de definitieve regeling gepubliceerd en (pas) in april 2021 zal de regeling worden opengesteld voor aanvragen. 

Deze regeling kan vooral interessant zijn voor vastgoedeigenaren en VvE’s met daken geschikt voor zonnepanelen en instellingen en particulieren die met een coöperatieve gedachte duurzame elektriciteit willen opwekken. 

Meer weten?

Wij volgen de ontwikkelingen rond deze regeling en houden je op de hoogte. Heb je vragen over de regeling of over het gebruik van daken of grond voor een postcoderoosproject, neem dan gerust contact op met Tom Gilsing.

Fokke Voerman (zwart wit)
Neem contact op met onze experts