Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

Eens gegeven blijft gegeven?

21.09.2020 | Edo Moll - 0 reactie(s)

 

Een vrouw die zeven jaar geleden een schilderij schonk aan het Rijksmuseum wil het kunstwerk terug. Mevrouw Silberman heeft in 2013 Het schilderij 'Compositie' van Bart van der Leck geschonken aan het Rijksmuseum. Nu wil ze dus het schilderij terug.   Schenking is een overeenkomst tussen twee partijen. Overeenkomsten zijn in principe bindend voor beide partijen. Dat wil zeggen, ieder moet zich aan de afspraken houden. Maar schenking is wél een bijzondere overeenkomst. De begiftigde krijgt iets en hoeft daar niets voor terug te doen. De wetgever heeft daarom bij schenking een bijzondere regel toegevoegd. Die komt neer op het volgende. Als de schenker zegt dat de begiftigde misbruik van omstandigheden heeft gemaakt, moet laatstgenoemde, in dit geval dus het museum, bewijzen dat dat niet zo is, d.w.z. bewijzen dat er géén misbruik van omstandigheden is gemaakt. Deze omkering van de bewijslast geldt niet als van de schenking een notariële akte is opgemaakt. In deze zaak is overigens, naar ik uit de pers begrijp, een notariële akte opgemaakt. Ik geef het museum een goede kans om het schilderij te mogen houden.    Lees ook eens: Geschil over gitaat Kurt Cobain, Nalatenschap met familieleningen, Oplossing door overleg, Samen overleden op huwelijksreis: conflict erfenis    

 

Tags: erfrecht, nalatenschap, schenking

 

Lees verder

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven?

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie.

Lees ons nieuws

Medewerkers ontmoeten

Medewerkers ontmoeten

De interne samenwerking tussen veertien advocaten, een fiscaal jurist en een team van stafmedewerkers is uniek in de Achterhoek.

Medewerkers