Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

Algemene voorwaarden

04.04.2017 | Michiel Deppenbroek

 

Over de voordelen van het gebruik van algemene voorwaarden is al veel geschreven. Bij het antwoord op de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn op een contractuele relatie, is van belang hoe en welke voorwaarden zijn opgenomen, of deze al dan niet aan de wederpartij ‘ter hand zijn gesteld’ en ook met welk type partij u contracteert (consument of niet). Het komt ook nogal eens voor dat een juridische strijd wordt gevoerd waarin eerst en vooral de vraag aan de orde komt welke van de twee sets algemene voorwaarden van toepassing is (de zogeheten “battle of the forms”). Let daarbij op dat u uw wederpartij niet onbedoeld de mogelijkheid biedt, de voor haar relevante bepalingen uit uw algemene voorwaarden te mogen gebruiken (“Cherry-picking”), zonder dat u integraal een beroep op deze voorwaarden kunt doen.


Arresten van de Hoge Raad

Uit arresten van de Hoge Raad blijkt dat het hanteren van algemene voorwaarden ook een ander nadeel kan hebben, zelfs in die gevallen waarin uw wederpartij – indien dat een consument is – geen verweer voert. In deze arresten heeft de Hoge Raad beslist dat naar Nederlands recht algemene voorwaarden, die tevens als oneerlijk beding in de zin van de Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten kunnen worden aangemerkt, ambtshalve buiten toepassing moeten worden gelaten.


Overeenkomsten met consumenten

De rechter zal bij overeenkomsten met consumenten, zo nodig ook zonder verweer, moeten onderzoeken of een beding waarop de professionele wederpartij een beroep doet, oneerlijk is in de zin van de Richtlijn. Dat leidt, ook in eenvoudige incassoprocedures, soms tot een vertraging in de afdoening van die procedures. Het beeld anno 2017 is dat boetebedingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid met regelmaat door rechters buiten toepassing worden gelaten, indien zij dat beding als een oneerlijk beding kwalificeren. Rekent u zich dus niet op voorhand rijk als u uw “consument-wederpartij” aanspreekt tot betaling van een in de algemene voorwaarden opgenomen boeteclausule.


Ook andere bedingen in contractuele verhoudingen met consumenten worden steeds vaker nietig geacht. Voor arbitragebedingen waarbij de consument niet de keuze heeft om voor de wettelijk bevoegde rechter te procederen, of vergelijkbare forumkeuzebedingen, lijkt geen ruimte meer te bestaan. Uitsluiting of vergaande beperking van aansprakelijkheid, in een situatie waarin het schadeveroorzakende feit tegen aanvaardbare premie verzekerbaar was, sneuvelt ook met regelmaat tijdens een procedure. En dat is vervelend als u zich nu juist niet verzekerd had omdat u meende een beroep te kunnen doen op de uitsluiting/beperking van de aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor het opnemen van een verbod om op te schorten, te verrekenen of een bepaling waarin (te) korte termijnen worden gegeven waarbinnen gereclameerd moet worden.


Wij helpen u graag!

Met de net gehouden verkiezingen nog in het achterhoofd, doemt er een nieuw dilemma op. Wel of geen algemene voorwaarden hanteren, of twee setjes (één voor consumenten, één voor zakelijke wederpartijen), en welke keuzes dan daarin te maken? Wij helpen u graag bij het opstellen en juist toepassen van algemene voorwaarden.

 

 

Reactie(s)


Hallo.
Ik ben in 2011 getrouwd met een vrouw uit de Oekraine.
In 2015 is het huwelijk stuk gelopen. Ze is in Juli 2015 met haar zoontje terruggegaan naar de Oekraine. Ze was hier nog niet bij mij uitgeschreven. Ik hoopte nog op een hereniging. Eind 2015 naar een advocaat gegaan om de scheiding aan te vragen. In April 2016 is ze uitgeschreven bij de gemeente en ging ik de scheiding doorzetten. Toen ook alleenstaande oudertoeslag aangevraagd. En gekregen. De scheidingsaanvraag duurde heel lang. De advocaat kreeg het niet in orde. In mei 2016 ben ik naar de Oekraïne geweest en heb daar een convenant bij een notaris gemaakt. Ondertekend door beide. Vertaald. Beëdigd. Nog was het niet voldoende volgens de advocaat om de scheiding bij de rechtbank aan te vragen. In februari 2017 is de scheiding bij de rechtbank ingediend. En later uitgesproken. Nu vordert de belasting de alleenstaande oudertoeslag terug. Omdat ik nog steeds toeslagpartner was. Maar ik was al die tijd alleen. Zij stond hier niet meer ingeschreven. Wij leefden niet meer samen. Gescheiden van tafel en bed. De belastingdienst houdt vast aan kleine lettertjes dat de scheiding bij de rechtbank ingediend moet zijn.
Ik ben al twee jaar alleen aan het vechten.
Kunt u mij helpen?
Groetjes Leo Post.13

 

Door L E Post op 08 januari 2020


 

Reageren

 

Naam

Email adres

Bericht

 

Controle

 

 

Alle velden zijn verplicht!