Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

Betere waarborgen opdrachtgevers bij het bouwen

12.06.2019 | Derek van Hijkoop

 

Op 14 mei 2019 is de wet Kwaliteitswaarborging voor het bouwen ook door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet voorziet onder meer in het verstevigen van de positie van de opdrachtgever bij het bouwen. Bouwen is complexer geworden en de invoering van deze wet moet de opdrachtgever beter beschermen. Het burgerlijk wetboek wordt hiervoor aangepast.

 

Wat verandert er?

 

Allereerst de waarschuwingsverplichting van de aannemer voor fouten in het ontwerp en bestek van de opdrachtgever. Deze plicht bestond al maar die moet voortaan schriftelijk. De aannemer moet daarbij ook aangeven wat de gevolgen zijn van de fout voor het bouwwerk. Ook bij het opleveren van het werk aan de opdrachtgever zijn er veranderingen. De aannemer is daarbij  verplicht een dossier aan te leveren met gegevens die een volledig inzicht geven hoe de aanneemovereenkomst is uitgevoerd. Denk hierbij aan tekeningen en berekeningen van het bouwwerk en de installaties hierin, welke materialen zijn gebruikt. Ook moet informatie worden verstrekt die nodig zijn voor het gebruik en het onderhoud van het bouwwerk.

 

Ook de aansprakelijkheid van de aannemer voor niet ontdekte gebreken op de oplevering verandert. De aannemer is voortaan aansprakelijk als deze gebreken ook aan hem zijn te verwijten.

 

Tenslotte zijn er ook nog wijzigingen die de financiële positie van de particuliere opdrachtgever moeten versterken. In verband met de mogelijke aansprakelijkheid van de aannemer voor zijn werk, moet bij voor het sluiten van de aanneemovereenkomst aangeven of hij verzekerd is, tot welk bedrag en wat onder de dekking van de verzekering valt. Ook het wettelijke opschortingsrecht na oplevering wordt verstrekt. De aannemer wordt verplicht aan zijn particuliere opdrachtgever schriftelijk te vragen of deze zijn depot bij de notaris wil handhandhaven. Zonder zijn instemming wordt het depot niet door de notaris vrijgegeven.

 

Meer weten?

 

Al met al vergaande wijzigingen die zonder meer de positie van de opdrachtgever versterkt. Neem bij vragen gerust eens contact met ons op.

Wet kwaliteitswaarborging

 

 

Tags: DerekvanHijkoop, bouwrecht , kwaliteitswaarborging , bouwen , aannemer

 


 

Reageren

 

Naam

Email adres

Bericht

 

Controle

 

 

Alle velden zijn verplicht!