Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

Eens gegeven blijft gegeven?

21.09.2020 | Edo Moll

 

Een vrouw die zeven jaar geleden een schilderij schonk aan het Rijksmuseum wil het kunstwerk terug. Mevrouw Silberman heeft in 2013 Het schilderij 'Compositie' van Bart van der Leck geschonken aan het Rijksmuseum. Nu wil ze dus het schilderij terug.

 

Schenking is een overeenkomst tussen twee partijen. Overeenkomsten zijn in principe bindend voor beide partijen. Dat wil zeggen, ieder moet zich aan de afspraken houden. Maar schenking is wél een bijzondere overeenkomst. De begiftigde krijgt iets en hoeft daar niets voor terug te doen. De wetgever heeft daarom bij schenking een bijzondere regel toegevoegd. Die komt neer op het volgende. Als de schenker zegt dat de begiftigde misbruik van omstandigheden heeft gemaakt, moet laatstgenoemde, in dit geval dus het museum, bewijzen dat dat niet zo is, d.w.z. bewijzen dat er géén misbruik van omstandigheden is gemaakt. Deze omkering van de bewijslast geldt niet als van de schenking een notariële akte is opgemaakt. In deze zaak is overigens, naar ik uit de pers begrijp, een notariële akte opgemaakt. Ik geef het museum een goede kans om het schilderij te mogen houden. 

 

Lees ook eens: Geschil over gitaat Kurt Cobain, Nalatenschap met familieleningenOplossing door overlegSamen overleden op huwelijksreis: conflict erfenis

 

schenking schilderij

 

 

Tags: erfrecht, nalatenschap , schenking

 


 

Reageren

 

Naam

Email adres

Bericht

 

Controle

 

 

Alle velden zijn verplicht!