Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

18.03.2020 | Mike Timmer

 

*** UPDATE *** (26 maart 2020): De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zal op korte termijn zijn ingekleurd. Voor ‘grote aanvragen’ geldt dat een accountantsverklaring is vereist. Wat dan precies een 'grote aanvraag' is, volgt wel uit de tekst van de uiteindelijke regeling. Grote ondernemingen waarvan de omzet is weggevallen, doen er verstandig aan om die corona-gerelateerde’ omzetdaling zorgvuldig en adequaat op de kortst mogelijke termijn met de accountant in beeld te brengen, zodat de aanvraag - voorzien van de verklaring - spoedig nadat zulks mogelijk is, kan worden ingediend.

 

*** UPDATE *** (19 maart 2020): Er komt, zoals eerder geduid, een nadere uitwerking van de NOW Het kabinet behoudt zich overigens het recht voor daarin nog aanpassingen door te voeren (ten aanzien van de thans geschetste contouren). Gestreefd wordt de uitgewerkte NOW binnen twee weken te publiceren. 

 

Vanaf 17 maart 2020 vervangt de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) de WTV (werktijdverkorting).

Als er al een WTV aanvraag gedaan is, wordt die aanvraag beschouwd als een NOW-aanvraag.

De regeling geeft een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Een en ander zal voortvarend en deels op voorschotbasis worden betaald. Het noodfonds geldt ook voor werknemers met een flexibel contract.

 

De voorwaarden

  • bij de aanvraag verplicht de werkgever zich vooraf aan de verplichting om géén ontslag op grond van bedrijfsecon. redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
  • de werkgever verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
  • de aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, (mogelijkheid tot verlenging voor de duur van 3 maanden, waaraan voorwaarden kunnen worden gesteld);
  • de NOW ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
  • de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet (max. 90% van de loonsom);
  • op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
  • op een later moment wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Klik hier voor meer informatie.

 

CORONA HOTLINE

Voor onze klanten stellen wij een ‘Corona-hotline’ in. Tijdens dat spreekuur kunt u kosteloos uw (arbeidsrechtelijke) vragen in relatie tot het coronavirus voorleggen aan arbeidsrechtspecialisten Mike Timmer of Melissa Meffert.

 

Zij zijn elke werkdag tussen 9.00 uur – 11.00 uur telefonisch bereikbaar via 0314-37 55 00. Voor spoedvragen zijn wij natuurlijk ook daarbuiten bereikbaar.

 

Meer weten?

Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte. Heeft u vragen, schroom dan niet en bel ons. Ook in deze onzekere en moeilijke tijden staan wij u graag terzijde met advies. 

 

Lees ook: Corona hotlineCoronavirus: regelingen voor werkgevers

 

noodfonds overbrugging werkgelegenheid bax

 

Tags: Bax, Arbeidsrecht , corona , coronavirus , NOW , WTV , werktijdverkorting , noodfondsoverbruggingwerkgelegenheid

 


 

Reageren

 

Naam

Email adres

Bericht

 

Controle

 

 

Alle velden zijn verplicht!