Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

Splitsingsakte en splitsingstekening (deel 4)

07.04.2021 | Tom Gilsing

 

Een splitsing in appartementsrechten komt tot stand door een splitsingsakte samen met een splitsingstekening (de splitsingsstukken) in te schrijven in de openbare registers. De splitsingsstukken zijn als het ware het DNA van de gecreëerde appartementsrechten. De meeste kenmerken, eigenschappen, rechten en plichten met betrekking tot een appartementsrecht zijn in deze stukken terug te vinden.

 

In de wet staat wat in ieder geval in de splitsingsakte moet staan, maar feitelijk bestaat een splitsingsakte in hoofdlijn uit de volgende onderdelen.

 1. Een omschrijving van het gebouw, de bijhorende grond en wie de eigenaar is.
 2. Een opsomming waarin de afzonderlijke appartementsrechten zijn omschreven en genummerd (het indexnummer).
 3. Het splitsingsreglement* van de VvE.
 4. De splitsingstekening* van het appartementengebouw.

 

*Onderdeel 3. Het splitsingsreglement van de VvE.

Het splitsingsreglement is een verplicht onderdeel van de splitsingsakte. Het splitsingsreglement is als het ware de grondwet van de VvE, waarin minstens de volgende onderwerpen geregeld worden:

 1. Een opsomming van schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren (de VvE) komen.
 2. De financiële huishouding van de VvE (begroting, exploitatierekening).
 3. Een regeling over het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten.
 4. Een regeling over het gebruik van de privé-gedeelten.
 5. De oprichting en de statuten van de VvE.

Vaak is het splitsingsreglement gebaseerd op een Modelreglement.

 

*Onderdeel 4. De splitsingstekening.

De splitsingstekening geeft de begrenzing weer van de ruimten die bestemd zijn voor afzonderlijk gebruik (de privé-gedeelten). Op de splitsingstekening zijn de grenzen van ieder privé-gedeelte met een dikke lijn weergegeven. Ieder privé-gedeelte is bovendien voorzien van een indexnummer, zoals hierboven omschreven. Het nummer van een privé-gedeelte op de splitsingstekening is dus terug te vinden in de opsomming van de appartementsrechten in de splitsingsakte.

 

Door de splitsingsakte samen met de splitsingstekening te lezen zijn de belangrijkste kenmerken van een appartementsrecht eenvoudig te herleiden:

 • Locatie van het privé-gedeelte in het gebouw of de locatie op het perceel.
 • De begrenzing het privé-gedeelte.
 • De gebruiksbestemming van het appartementsrecht (woning, bedrijfsruimte, berging).
 • Bijzondere bevoegdheden of beperkingen met betrekking tot het appartementsrecht.
 • Het eigendomsaandeel van het appartementsrecht in de gemeenschap.
 • Welk aandeel van de kosten van de VvE door de appartementseigenaar gedragen moeten worden.

 

Om vervelende verrassingen te voorkomen is het belangrijk om voorafgaand aan het creëren van appartementsrechten voldoende aandacht te besteden aan de splitsingsstukken. Voorafgaand aan de koop van een appartementsrecht verdient grondige bestudering van de splitsingsstukken aanbeveling.

 

Tags: appartementsrecht, vve , appartement , splitsingsakte

 


 

Reageren

 

Naam

Email adres

Bericht

 

Controle

 

 

Alle velden zijn verplicht!