Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

Verklaring van erfrecht altijd verplicht?

06.01.2021 | Edo Moll

 

Na het overlijden van de ‘erflater’ wil de erfgenaam gebruik kunnen maken van de tegoeden op de bankrekening(en) van de erflater. De bank wil uiteraard alleen het geld beschikbaar stellen aan de erfgenaam als zeker is wie de erfgenaam is of wie de executeur is.

Deze zekerheid wordt verkregen door een notariële verklaring van erfrecht of een verklaring van executele. Het nadeel hiervan is de kosten. Een verklaring van erfrecht kost al gauw enkele honderden euro’s.

In een eenvoudige zaak, waarin buiten twijfel is dat er maar één erfgenaam is, kan het ook goedkoper. In sommige gevallen kan de notaris een gewaarmerkte e-mail opstellen waarin staat dat de cliënt de enige erfgenaam is en dat de banktegoeden voor hem of haar zijn.

Soms neemt de bank geen genoegen met een gewaarmerkte e-mail waardoor de cliënt alsnog genoodzaakt is een verklaring van erfrecht aan te vragen.

Op 7 december 2020 deed het Kifid (klachteninstituut financiële dienstverlening) hierover uitspraak. De uitspraak komt erop neer dat de bank op basis van de gewaarmerkte e-mail van de notaris de tegoeden beschikbaar had moeten stellen en niet van de cliënt een (duurdere) verklaring van erfrecht had mogen eisen. 

 

Lees hier de hele uitspraak: Uitspraak Kifid 7 december 2020

 

Bij dit soort zaken is een gespecialiseerde erfrechtadvocaat onmisbaar. Neem bij vragen gerust contact op met Edo Moll

 

 

Lees ook eens: Geschil over gitaar Kurt Cobain, Nalatenschap met familieleningenOplossing door overlegSamen overleden op huwelijksreis: conflict erfenis, Afwikkeling erfenis is soms een lastige puzzel

 

 

Tags: erfrecht, testament , erfgenaam , verklaringvanerfrecht

 


 

Reageren

 

Naam

Email adres

Bericht

 

Controle

 

 

Alle velden zijn verplicht!