Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

Geheimhoudingsplicht bij mediation?

10.01.2022 | Annemieke Wiltink - 0 reactie(s)

 

De kort geding rechter in Amsterdam heeft op 23 november 2021 een vonnis gewezen waarin de werknemer had verzocht om ontheffing van haar geheimhoudingsverplichting in de gevolgde mediation met haar werkgever. Ze wilde ontheven worden (en dus informatie die tijdens de mediation op tafel was gekomen gebruiken) om verweer te kunnen voeren in een door de werkgever gestarte ontbindingsprocedure. Haar vorderingen zijn afgewezen.   Het komt geregeld voor dat er een ontbindingsverzoek wordt gedaan (meestal door de werkgever), nadat het niet is gelukt om via mediation tot afspraken te komen. In zo’n ontbindingsprocedure kan het verleidelijk zijn informatie uit de mediation te gebruiken als handvat voor mogelijk verwijtbaar handelen (van werknemer dan wel werkgever). Maar mediation vindt pas plaats nadat partijen een mediationovereenkomst hebben getekend waarin onder andere staat dat wat er tijdens de mediation is besproken en aan stukken is uitgewisseld, niet met derden wordt gedeeld, ook niet met rechters. Dat is geen loze bepaling, zo bleek weer eens.   De kort geding rechter overwoog het volgende:   “De geheimhoudingsverplichting is essentieel voor het slagen van een mediationtraject, omdat deelnemers aan mediation zich vrij tegenover elkaar moeten kunnen bewegen, zonder dat zij het risico lopen dat hun uitlatingen of geschriften hen in een later stadium in een gerechtelijke procedure voor de voeten worden geworpen. Het geheimhoudingsbeding is dan ook een kernbepaling uit de mediationovereenkomst. Er moet dan ook heel wat aan de hand zijn, wil een deelnemer aan mediation kunnen worden ontheven van die verplichting. Een urgente noodsituatie moet dat rechtvaardigen. Daarbij moet worden gedacht aan de situatie dat de mediation wordt gebruikt als dekmantel voor criminele activiteiten, of als die schade zou toebrengen aan bepaalde kwetsbare personen, zoals bijvoorbeeld kindermishandeling. De mogelijkheid van baanverlies haalt die hoge drempel niet”.   Geheimhouding is een van de essentiële waarden in een mediation traject, naast vrijwilligheid en vrijblijvendheid. Deelname aan een mediation geschiedt altijd vrijwillig (niemand is gedwongen aan tafel te gaan met de ander(en) en de mediator) en vrijblijvendheid betekent dat iedere deelnemer op elk moment weer kan stoppen met de mediation, hoewel dat natuurlijk niet het uitgangspunt is.   Meer weten over een oplossing van uw conflict via mediation? Neem dan contact op met Annemieke Wiltink.   Lees ook eens: Mediation; samen komen tot een oplossing (video), Het belang van mediation, Mediation: de kortste weg naar een oplossing

 

Tags: mediation, conflictoplossing

 

Lees verder

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven?

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie.

Lees ons nieuws

Medewerkers ontmoeten

Medewerkers ontmoeten

De interne samenwerking tussen veertien advocaten, een fiscaal jurist en een team van stafmedewerkers is uniek in de Achterhoek.

Medewerkers