Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

De nachtmerrie van elke ondernemer (deel 1)

20.04.2020 | Bjorn Harbers - 0 reactie(s)

 

Het is de nachtmerrie voor elke ondernemer: failliet gaan. Door de coronacrisis is het aantal faillissementen de afgelopen weken sterk gestegen. Ondanks alle steunmaatregelen vanuit de overheid komen veel bedrijven in acute financiële problemen en dreigt een faillissement. Voor veel ondernemers is het eind van de coronacrisis nog (lang) niet in zicht. In deze bijdrage ga ik in op enkele maatregelen die u kunt nemen om een faillissement te voorkomen, dan wel – als een faillissement onafwendbaar is – welke stappen u kunt zetten als ondernemer om de gevolgen van een faillissement binnen de perken te houden.   Voorkomen van een faillissement Iedere ondernemer wil natuurlijk voorkomen dat de stekker uit zijn of haar onderneming moet worden getrokken. Regelmatig word ik als curator benoemd in een faillissement. Hierdoor kan ik advies bieden vanuit verschillende perspectieven van de zaak.   Liquiditeitspositie Juist in deze onzekere tijden is het van groot belang om uw liquiditeitspositie continue te monitoren. Stel een liquiditeitsprognose op en beoordeel of u op korte en middellange termijn in staat bent om aan de lopende verplichtingen te voldoen. Houdt daarbij ook rekening met de uitgestelde betalingsverplichtingen die nog komen. Een aantal maatregelen geven tijdelijk lucht, maar kunnen uiteindelijk alsnog tot financiële problemen leiden.   Is de verwachting reëel dat de lopende verplichtingen (op termijn) niet kunnen worden nagekomen, grijp dan op tijd in. Uiteraard kan dat door te beoordelen of en zo ja, waar gesneden kan worden in de kosten of waar (extra) tijd gecreëerd kan worden om uitgesteld aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Wellicht biedt een reorganisatie de financiële ruimte die nodig is om deze moeilijke periode door te komen.   Dreigend faillissement Bij de keuzes en de maatregelen die u als ondernemer/bestuurder maakt, is essentieel dat u het belang en de continuïteit van de vennootschap voorop stelt. Dit is ook in uw eigen belang. In het geval een faillissement dreigt en u als bestuurder bijvoorbeeld verplichtingen aangaat waarvan u weet dat de vennootschap die niet zal kunnen nakomen, neemt u welbewust het risico als bestuurder aansprakelijk gesteld te worden. Bij het dienen van het belang van de vennootschap moet u dus – naast de continuïteit van de vennootschap – de positie van de schuldeisers van die vennootschap niet uit het oog verliezen. In deze fase is van groot belang om de keuzes die u maakt als bestuurder goed en zorgvuldig te documenteren, zodat u achteraf kunt verantwoorden waarom u bepaalde keuzes hebt gemaakt. Het inwinnen van extern advies is daarbij onmisbaar.   Acteren Lijkt een faillissement onafwendbaar, dan bestaat nog de mogelijkheid om – als laatste redmiddel – aan de schuldeisers een crediteurenakkoord aan te bieden met het doel om ter voorkoming van een faillissement tegen een percentage van de totale schuldenlast de volledige schuld te saneren. Veelal vormt het aanbieden van een dergelijk akkoord het voorportaal voor de faillissementsaanvraag. Slaagt het akkoord niet, dan is het voortzetten van de activiteiten binnen de vennootschap in de regel niet mogelijk.   Blog deel 2 In een volgende blog zal ik toelichten waar u rekening mee dient te houden als het faillissement is uitgesproken en wat u in de voorfase kunt en moet doen om aansprakelijkheden te voorkomen.   Meer weten? Het tijdig ingrijpen of herstructureren van uw onderneming kan een middel zijn om de risico’s te spreiden en een faillissement te voorkomen. Maar het verschilt per onderneming en bedrijfstak waar de risico’s liggen en welke mogelijkheden er zijn. Laat u dus goed en tijdig adviseren.   Heeft u vragen of wilt u advies, neem dan gerust contact op met Bjorn Harbers.   Lees ook: Regelingen voor werkgevers, NOW: vragen en antwoorden    

 

Tags: ondernemer, faillissement, corona, coronacrisis, failliet

 

Lees verder

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven?

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie.

Lees ons nieuws

Medewerkers ontmoeten

Medewerkers ontmoeten

De interne samenwerking tussen veertien advocaten, een fiscaal jurist en een team van stafmedewerkers is uniek in de Achterhoek.

Medewerkers