Menu

Nieuws

 

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie. Ook delen wij activiteiten en ontwikkelingen rondom BAX, BAX2Give en BAX4Sports in ons nieuwsoverzicht. Altijd op de hoogte blijven?

 

Schrijf u direct in voor onze nieuwsbrief

Compensatie transitievergoeding definitief

05.03.2019

 

Afgelopen week werd bekend dat werkgevers definitief vanaf 1 april 2020 compensatie kunnen krijgen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De compensatie geldt als een werkgever bij (gedeeltelijk) ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na minimaal twee jaar) een (transitie)vergoeding heeft betaald.

 

Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

 

Ook (transitie)vergoedingen die werkgevers vanaf 1 april 2020 aan werknemers betalen, zal het UWV op aanvraag compenseren. De aanvraag wordt in behandeling genomen onder de voorwaarde dat de werkgever de vergoeding heeft betaald én er op het moment van de aanvraag niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven.

 

Aanvraag compensatie

Om tot een beoordeling van de compensatievergoeding te komen, heeft het UWV de nodige informatie nodig. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende documenten:

 

  • de arbeidsovereenkomst;
  • indien de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
  • het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon;
  • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

 

Het invullen van de aanvraag kost ongeveer 1 uur. Het UWV beslist in principe binnen acht weken of de werkgever de compensatie krijgt. Wijst het UWV de aanvraag af, dan bestaat de mogelijkheid tot bezwaar en beroep.

 

Slapende dienstverbanden

Met de regeling wordt beoogd de drempels weg te nemen voor het beëindigen van “slapende dienstverbanden”. Werkgevers kiezen er op dit moment veelal voor om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers niet te beëindigen om zo te voorkomen dat de transitievergoeding (al) betaald moet worden. Daaraan zitten natuurlijk ook nadelen.

 

Meer weten?

Mocht u niet willen wachten tot 1 april 2020, maar nu afscheid willen nemen van een werknemer met een slapend dienstverband, dan is dat mogelijk. Wij adviseren wel om alle documenten die hiermee verband houden goed te bewaren. Uiteraard kunt u voor meer informatie, bijvoorbeeld over de nadelen van het slapend laten van dienstverbanden, contact met ons opnemen.

 

Lees ook eens: Aanzegplicht: schriftelijke aanzegging vereist?!, overbruggingsregeling transitievergoeding, Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

transitievergoeding

 

Tags: Nieuws, Bax, Arbeidsrecht, transitievergoeding, compensatietransitievergoeding, ontslag, arbeidsongeschikt

 

Ga terug