Menu

Nieuws

 

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie. Ook delen wij activiteiten en ontwikkelingen rondom BAX, BAX2Give en BAX4Sports in ons nieuwsoverzicht. Altijd op de hoogte blijven?

 

Schrijf u direct in voor onze nieuwsbrief

Coronavirus: regelingen voor werkgevers

16.03.2020

 

Het zijn zware tijden. Het coronavirus houdt de gehele samenleving in haar greep en dat vraagt ook om flexibiliteit en creativiteit bij werkgevers en werknemers om het hoofd boven water te kunnen houden. Verplichte bedrijfssluiting, werknemers die ziek thuis zitten of noodgedwongen vanuit huis werken, financieringsproblemen. Het zijn helaas problemen waar veel ondernemers op dit moment mee worstelen. De gevolgen zijn op dit moment nog niet in volle omvang te overzien. Wel is duidelijk dat het voor velen een zware tijd is of gaat worden. De overheid heeft inmiddels een aantal regelingen aangekondigd die de pijn enigszins verzachten.

 

Regelingen voor werkgevers

Hieronder vindt u een opsomming van de regelingen zoals die per vandaag (16 maart 2020) gelden. Heeft u vragen, of behoefte aan overleg over de vraag van welke regelingen u gebruik kunt maken, neem dan gerust contact met ons op.

 

Werktijdverkorting wordt Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers die zwaar getroffen worden door het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling (WTV). Die regeling geldt als voor (een deel) van uw personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen tijdelijk geen werk meer is.

 

UPDATE: Vanaf 17 maart 2020 vervangt de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) de WTV (werktijdverkorting). Als er al een WTV aanvraag gedaan is, wordt die aanvraag beschouwd als een NOW-aanvraag.

De regeling geeft een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Een en ander zal voortvarend en deels op voorschotbasis worden betaald. Het noodfonds geldt ook voor werknemers met een flexibel contract. Klik hier om de voorwaarden van deze regeling te lezen. 

 

Bbz-regeling zzp-er

Als zzp-er kunt u geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Wel bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente waar u woonachtig bent een inkomensaanvulling of lening aan te vragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De afhandeltermijn van een dergelijke aanvraag is doorgaans wat langer. Houd daar rekening mee.

 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Vanaf 16 maart 2020 zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verder versoepeld. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen, kunnen mkb-bedrijven bij betalingsachterstanden of om aan lopende verplichtingen te kunnen voldoen onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De overheid staat (voor een deel) garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, zonder dat er voldoende zekerheden geboden kunnen worden.

 

Op basis van de laatste stand van zaken staat de overheid borg voor 75% van het geleende bedrag. Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB worden versoepeld. Zo is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. De financier/bank zal de aanmelding dienen te verzorgen via het RVO.

 

Uitstel betalen belasting

Tot slot is de regeling om uitstel van betaling te vragen/krijgen voor het betalen van belastingschulden verruimd. De aanvraag tot uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting moet schriftelijk worden gemotiveerd. De invordering wordt dan stilgezet, waarbij pas op een later moment de beoordeling plaatsvindt. Bij te late betaling zal de Belastingdienst – zo is aangekondigd – geen verzuimboete uitdelen.

 

Corona hotline

Voor onze klanten stellen wij een ‘Corona-hotline’ in. Tijdens dat spreekuur kunt u kosteloos uw (arbeidsrechtelijke) vragen in relatie tot het coronavirus voorleggen aan arbeidsrechtspecialisten Mike Timmer of Melissa Meffert.

 

Zij zijn elke werkdag tussen 9.00 uur – 11.00 uur telefonisch bereikbaar via 0314-37 55 00. Voor spoedvragen zijn wij natuurlijk ook daarbuiten bereikbaar.

 

Meer weten?

De ontstane situatie wordt dagelijks beoordeeld. Niet valt uit te sluiten dat in de komende dagen/weken nadere maatregelen worden aangekondigd. Heeft u vragen over de mogelijkheden die u kunt benutten, schroom dan niet en bel (0314-37 55 00) ons. Ook in deze moeilijke en onzekere periode staan wij u graag terzijde met advies.

 

Lees ook: Corona: hotline, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

coronavirus BAX werkgevers

 

Tags: Bax, corona, coronavirus, virus, hulpregelingen

 

Ga terug