Menu

Nieuws

 

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie. Ook delen wij activiteiten en ontwikkelingen rondom BAX, BAX2Give en BAX4Sports in ons nieuwsoverzicht. Altijd op de hoogte blijven?

 

Schrijf u direct in voor onze nieuwsbrief

Het CV onder de AVG: Weg ermee!

07.05.2018

 

Het zal u niet zijn ontgaan. Op 25 mei aanstaande treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De komst van de AVG heeft de nodige impact op de werkprocessen van werkgevers. In de komende edities van de Round zullen wij aandacht besteden aan de invloed van de AVG op úw werkprocessen. Daarbij zal steeds worden gekeken naar een andere fase van de arbeidsverhouding. In deze Round gaan wij in op de gevolgen van de AVG op het sollicitatieproces.

 

De rechten van de sollicitant

 

Al vóór aanvang van het dienstverband dient u als werkgever alert te zijn op de beperkingen die uit de AVG voortvloeien. De potentiële werkgever die géén nadrukkelijke (bewijsbare, dus schriftelijke) toestemming van de sollicitant heeft, mag de gegevens van die sollicitant niet opslaan. Alle cv’s die ouder zijn dan vier weken moeten worden verwijderd. De werkgever zal in haar privacystatement daarom expliciet de rechten van de sollicitant, de (wijze van) verwerking van het cv, de bewaartermijn daarvan en de doeleinden van deze verwerking moeten vastleggen. In de AVG staat immers dat de informatie over de (wijze van) verwerking in principe schriftelijk moet worden gegeven.

 

Persoonsgegevens 

 

Werkgevers verzamelen tijdens sollicitatieprocedures veel persoonsinformatie (persoonsgegevens in de zin van de AVG) over sollicitanten. Deze persoonsgegevens worden niet alleen verkregen via de sollicitatiebrieven en de cv’s. Er worden doorgaans bijvoorbeeld ook aantekeningen gemaakt van de antwoorden die een sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek geeft. Daarnaast zijn een assessment, psychologisch onderzoek of soms zelfs een medische keuring (aanstellingskeuring) regelmatig onderdeel van een sollicitatieprocedure.

Indien de sollicitant niet op voorhand expliciet bewijsbaar heeft ingestemd met het privacystatement van de werkgever, waarin uitdrukkelijk is opgenomen dat de sollicitatiegegevens van de sollicitanten worden bewaard, is het niet toegestaan om het cv van de werknemer te bewaren. Als de werkgever het cv in de portefeuille wenst te houden, dan zal de werkgever de betreffende sollicitant daarvoor alsnog om uitdrukkelijke (bewijsbare) toestemming moeten vragen. Doet hij dat niet, dan moet het cv worden gewist of worden geanonimiseerd. In dat laatste geval zal het cv – met uitzondering van de eventuele statistische waarde voor de werkgever – uiteraard weinig zinvol meer zijn.

 

Bewijsbaar akkoord 

 

Uit het voorgaande blijkt dat het enkel opstellen van een AVG-proof privacystatement onvoldoende is. De werkgever zal er immers ook voor moeten zorgen dat de sollicitant (uitdrukkelijk en bewijsbaar) akkoord is gegaan met de inhoud van het privacystatement. Uit onderzoek is gebleken dat slechts twee op de drie werkgevers de sollicitant ook daadwerkelijk (bewijsbaar) om uitdrukkelijke toestemming vragen. Als een sollicitant toestemming heeft gegeven om zijn/haar gegevens langer te bewaren, is een bewaartermijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure volgens de Autoriteit Persoonsgegevens redelijk.

Wilt u weten of uw privacystatement AVG-proof is of wilt u andere informatie over de AVG? Onze advocaten informeren u daar graag verder over!

 

 

Ga terug