Menu

Nieuws

 

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie. Ook delen wij activiteiten en ontwikkelingen rondom BAX, BAX2Give en BAX4Sports in ons nieuwsoverzicht. Altijd op de hoogte blijven?

 

Schrijf u direct in voor onze nieuwsbrief

Kinderalimentatie

30.03.2015

 

Sinds 1 januari 2015 is de fiscale tegemoetkoming voor ouders die tenminste € 136 per maand kinderalimentatie betalen voor hun niet thuiswonende kind, vervallen. Voor degene die alimentatie betaalt, wordt het nu duurder. Daardoor zal hij/zij wellicht verlaging van de kinderalimentatie wensen.

Eveneens sinds 1 januari 2015 is het kindgebonden budget voor bepaalde categorieën van ouders verhoogd met de zogenoemde alleenstaande ouderkop. In sommige gevallen krijgt een gescheiden ouder die voor de kinderen zorgt nu een hogere tegemoetkoming van de overheid.

 

Hoe alimentatie precies moet worden berekend, is niet bij wet geregeld. In de wet staat alleen dat gekeken moet worden naar behoefte en draagkracht, maar hoe een en ander berekend moet worden, is niet wettelijk geregeld. Daarom hebben de rechters zelf richtlijnen gemaakt: de Tremanormen.

 

Per 1 januari 2015 wordt in de Tremanormen aanbevolen om de ‘alleenstaande ouderkop’ af te trekken van de behoefte van de kinderen. Daardoor zou de niet hoofdverzorgende ouder nu verlaging van de kinderalimentatie kunnen vragen. Immers, als er minder ‘behoefte’ is, kan de alimentatie eventueel worden verlaagd.

 

Maar de rechtbank Den Haag heeft in enkele recente uitspraken bepaald dat de alleenstaande ouderkop niet bedoeld is als lastenverlichting voor de ouder die de alimentatie betaalt. Daarom heeft deze rechtbank in een aantal zaken besloten de richtlijn van de Expertgroep alimentatiezaken (een werkgroep van rechters!) niet toe te passen. Er zijn nog geen uitspraken bekend geworden waaruit blijkt hoe de rechtbanken in Arnhem en Zutphen hierover denken. Dat is dus nog onbekend.

Het wordt er allemaal niet eenvoudiger op.

 

Hebt u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de advocaten van de sectie Familierecht van Bax advocaten belastingkundigen, bestaande uit mr. Edo Moll en mr. Dolf Prinsen.

 

 

Ga terug