Menu

Nieuws

 

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie. Ook delen wij activiteiten en ontwikkelingen rondom BAX, BAX2Give en BAX4Sports in ons nieuwsoverzicht. Altijd op de hoogte blijven?

 

Schrijf u direct in voor onze nieuwsbrief

Update: aanvraag compensatie transitievergoeding

15.09.2020

 

Let op: Werkgevers kunnen tot 1 oktober 2020 compensatie aanvragen voor in het verleden betaalde transitievergoedingen. Het gaat om transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

 

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bij het UWV indienen. Er bestaat recht op zo’n compensatie als een werkgever bij (gedeeltelijk) ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na minimaal twee jaar) een (transitie-)vergoeding heeft betaald.

 

Werkgevers dienen voor de aanvraag gebruik te maken van het formulier “Aanvraag compensatie transitievergoeding” dat vanaf 1 april 2020 op het werkgeversportaal van het UWV staat. Indien het opzegverbod wegens ziekte (104-wekenperiode) op of na 1 juli 2015, maar vóór 1 april 2020 is verstreken en de transitievergoeding is betaald, moet de compensatie uiterlijk op 30 september 2020 zijn aangevraagd. Werkgevers dienen deze termijn dan ook goed in de gaten te houden. Na de aanvraag beslist het UWV binnen 26 weken of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt. De compensatie dient binnen 6 weken na toekenning van de compensatieaanvraag te worden uitbetaald.

 

Ook (transitie-)vergoedingen die werkgevers vanaf 1 april 2020 aan werknemers betalen, zal het UWV op aanvraag compenseren. De aanvraag wordt in behandeling genomen onder de voorwaarde dat de werkgever de vergoeding heeft betaald én er op het moment van de aanvraag niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven.

 

AANVRAAG COMPENSATIE

Om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen, heeft het UWV de nodige informatie nodig. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende documenten:

 

  • de arbeidsovereenkomst;
  • indien de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de loonstroken;
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

 

Het invullen van de aanvraag kost ongeveer 1 uur. Het UWV beslist bij nieuwe aanvragen (vanaf 1 april 2020) in principe binnen acht weken of de werkgever de compensatie krijgt. Wijst het UWV de aanvraag af, dan bestaat de mogelijkheid tot bezwaar en beroep.

 

SLAPENDE DIENSTVERBANDEN

Met de regeling wordt beoogd de drempels weg te nemen voor het beëindigen van “slapende dienstverbanden”. Werkgevers kozen er tot voor kort vaak voor om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers niet te beëindigen om zo te voorkomen dat de transitievergoeding (al) betaald moest worden. Daaraan zitten natuurlijk nadelen. Belangrijker is echter dat de Hoge Raad in november 2019 heeft geoordeeld dat een werkgever in beginsel medewerking moet verlenen aan de beëindiging van een slapend dienstverband, indien de werknemer dat wenst.

 

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over de aanvraag van compensatie of wenst u advies over de beëindiging van een slapend dienstverband dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

 

Lees ook eens: Wet Arbeidsmarkt in Balans: de veranderingenaanspraak op geboorteverlof verruimd, Opvallend vonnis inzake slapend dienstverband

update transitievergoeding

 

 

Tags: Bax, Arbeidsrecht, transitievergoeding, slapendedienstverbanden, compensatie

 

Ga terug