Menu

Toewijding aan

uw zaak


BAX is uw belangrijkste partner op het gebied van gerechtigheid. Wij staan u bij op juridisch én belastingkundig gebied. Met ons team van gespecialiseerde advocaten en belastingkundigen is ieder vraagstuk in goede handen. Zo heeft u aan deskundigheid én daadkracht geen gebrek.

 

0314 - 375 500

 

Wij staan voor u klaar

Nieuwe Wet Partneralimentatie

25.02.2020 | door Marthe Ceelen

 

Rondom partneralimentatie is er per 1 januari jl. veel veranderd. De duur dat men partneralimentatie moet betalen of ontvangt, is flink omlaag gegaan. Daarnaast wordt de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie stapsgewijs afgebouwd. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving zijn zowel voor de ontvanger als voor de betaler van partneralimentatie ingrijpend.   Partneralimentatie Er kan aanspraak op partneralimentatie worden gemaakt indien één van de echtgenoten na scheiding niet in staat is om met het eigen inkomen volledig in de eigen behoefte te voorzien. De gedachte hierachter is dat men tijdens het huwelijk een bepaalde welstand is gewend en dat in die behoefte voorzien moet worden na het huwelijk door de lotsverbondenheid die voortvloeit uit een huwelijk. Daardoor is er voor samenwoners na het beëindigen van de relatie geen uit de wet voortvloeiende verplichting tot het voldoen van partneralimentatie. Je kunt dit wel afspreken in een samenlevingsovereenkomst. De behoefte van de echtgenoten is afgestemd op het inkomen tijdens het huwelijk.    Duur van de partneralimentatie per 1 januari 2020 Tot 1994 moest men na een scheiding levenslang alimentatie voor de ex-partner betalen. In 1994 werd de maximale termijn voor het betalen van partneralimentatie, 12 jaar. Deze maximale partneralimentatie termijn is per 1 januari 2020 veranderd. De afgelopen jaren is de maatschappelijke opvatting over de duur van partneralimentatie veranderd. Het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen is nog altijd groot. Toch zijn steeds meer vrouwen financieel zelfstandig. Een alimentatieduur van 12 jaar vond men niet meer van deze tijd en is daarom veranderd. De alimentatieduur is vanaf 1 januari jl. teruggebracht naar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.   3 uitzonderingen Op deze maximale alimentatietermijn van de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar zijn wel uitzonderingen.   Wanneer er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, moet er partneralimentatie betaald worden tot dat het jongste kind 12 jaar is. Dus bij deze uitzondering moet er gedurende maximaal 12 jaar partneralimentatie betaald worden. Indien men langer dan 15 jaar is gehuwd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, moet er partneralimentatie betaald worden tot het bereiken van de AOW-leeftijd. Dus bij deze uitzondering moet er gedurende maximaal 10 jaar alimentatie worden betaald. Indien er sprake is van een huwelijk van minimaal vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde geboren is op of vóór 1 januari 1970 dan is er recht op 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering geldt slechts gedurende 7 jaar na inwerkingtreding van de wet.   Hardheidsclausule In het wetsvoorstel is een hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen. Indien de beëindiging van de partneralimentatie als gevolg van het verstrijken van de termijn van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan deze de rechter verzoeken een nadere termijn vast te stellen. Deze clausule is opgesteld met in gedachten de alimentatiegerechtigden die ziek zijn geworden en daardoor niet in staat zijn in eigen levensonderhoud te voorzien. Het is aan de rechter overgelaten om te beoordelen of er sprake is van een schrijnend geval. Hoe dit zal uitpakken is nu nog niet te voorzien.   Lagere aftrek partneralimentatie De fiscale aftrek voor partneralimentatie verandert ook. De betaalde partneralimentatie was in 2019 nog aftrekbaar tegen maximaal 51,75 %. Vanaf 1 januari jl. wordt dit tarief stapsgewijs verminderd. In 2020 is het maximale aftrektarief 46,0 %, in 2021 43,0 %, in 2022 40,0 % en in 2023 37,05 %. Hierdoor is de kans groot dat de bestaande partneralimentatieverplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen. Doordat er minder belastingvoordeel wordt genoten over de betaalde partneralimentatie is de netto last hoger. Dit terwijl er bij het bepalen van de partneralimentatie nog rekening werd gehouden met de aftrekbaarheid van de partneralimentatie in het toptarief van toen bijvoorbeeld 52 %. Indien dit bij u speelt, kan het de moeite waard zijn om een herberekening van de alimentatie te laten uitvoeren.   Meer weten? Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Onze gespecialiseerde familierechtadvocaat en lid van de vFAS Marthe Ceelen is op de hoogte van de nieuwe wetgeving en kan voor u een (her)berekening maken en adviseren wat u het beste kunt doen in uw specifieke situatie. Neem hiervoor gerust contact of stuur een mail naar m.ceelen@baxadvocaten.nl.   Lees ook eens: In de spotlight: Marthe Ceelen  

Lees verder

Klaar voor de toekomst?

22.01.2020 | door Bjorn Harbers

 

Nederland telt bijna 280 duizend familiebedrijven. Dat is 70 procent van het totaal aantal ondernemingen in Nederland. Samen zijn ze goed voor de helft van het bruto binnenlands product (bbp) en één derde van de werkgelegenheid in Nederland. De meeste familiebedrijven zijn kleine ondernemingen met minder dan twintig werknemers.   Gelderland Zeven van de tien bedrijfsvestigingen in Gelderland zijn familiebedrijven. De ruim 45.000 Gelderse familiebedrijven zijn goed voor 32% van alle banen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van hogeschool Windesheim.   Klaar voor de toekomst? De achilleshiel van familiebedrijven is de opvolging. Slechts 30 procent overleeft de eerste generatiewisseling, blijkt uit onderzoek van het ECFB. Na de tweede opvolging staat nog maar 13 procent van de familieondernemingen overeind. Slechts 3 procent overleeft het aantreden van de vierde generatie.   Op tijd beginnen met opvolging Opvolging binnen een familiebedrijf is een lang proces dat idealiter begint ruim voor het moment waarop de zittend ondernemer denkt aan een vertrek. Daarbij speelt niet alleen de opvolging van de zeggenschap binnen het bedrijf een rol, maar ook de opvolging van de eigendom.   In dat proces passeren veel vragen de revue. Is er binnen de familie een geschikte kandidaat aanwezig of dient opvolging gezocht te worden buiten de familie? Zijn de (meest) geschikte kandidaten ook van plan om toe te treden en zo ja, op welke wijze? Hoe ga ik om met kinderen die niet willen toetreden? Blijven de familiewaarden ook na de overdracht gewaarborgd?   Een gedegen en tijdige planning van de overdracht zorgt er niet alleen voor dat de volgende generatie in alle rust klaargestoomd kan worden, maar draagt vooral bij aan het op een goede wijze fiscaal en juridisch kunnen structureren van de overdracht.   In de komende maanden zullen wij in meerdere blogs de stappen op weg naar een succesvolle overdracht van een familiebedrijf bespreken, waarbij praktische handvatten zullen worden aangereikt om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.   BAXAT8 op 20 februari Tijdens de BAXAT8 bijeenkomst op donderdag 20 februari 2020 nemen Bjorn Harbers, Hanno Littink en Edo Moll met u de stappen door op weg naar een succesvolle opvolging. Klik hier voor meer informatie. Interesse? Meldt u dan aan via c.devries@baxadvocaten.nl.

Lees verder

Oplossing door overleg

08.11.2019 | door Edo Moll

 

Elke dag kan een erfenis open vallen. Vandaag wordt er aandacht gevraagd voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen.   Oplossing door overleg Wanneer een naaste is overleden, is het laatste wat je wil dat er ook ruzie over geld ontstaat. Het is heel belangrijk om dat zoveel mogelijk te voorkomen. De benoeming in een testament van een neutrale professionele executeur kan veel narigheid voorkomen. Eén van de eigen familieleden aanwijzen als executeur kan ook, maar de evaring leert dat het afwikkelen van een nalatenschap een ingewikkelde klus kan worden. De executeur die ook erfgenaam en familielid is, merkt vaak dat zijn optreden zeer kritisch en soms zelfs wantrouwend door andere familieleden wordt gevolgd. Naast of in plaats van het optreden van een executeur kan het ook raadzaam zijn om met alle erfgenamen samen de notaris te verzoeken de afwikkeling te begeleiden. Helaas lukt het niet altijd om alle erfgenamen op één lijn te krijgen. Als het binnen de familie lukt om met zijn allen bij de notaris afspraken te maken dan is dat natuurlijk prima. Maar als de meningsverschillen te hoog zijn opgelopen en de rechter eraan te pas moet komen, dan heb je echt een gespecialiseerd advocaat nodig. De specialisatievereniging voor erfrechtavocaten is de VEAN https://www.vean.nl/.   Uw belangen staan voorop  Er komt veel kijken bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vooral als de familieverhoudingen onder spanning staan en de communicatie onderling te wensen overlaat. Wie zijn de erfgenamen, wie mag actie ondernemen? Wat zijn mijn rechten en/of verplichtingen als erfgenaam? Wat zijn mijn taken als executeur, hoe moet ik te werk gaan? En wat zijn mijn rechten als onterfd kind? Op deze en andere vragen kunnen wij u antwoord geven.   Wij kijken samen met u naar uw wensen en mogelijkheden, zowel praktisch als juridisch. Uw belangen staan daarbij vanzelfsprekend voorop. Wij behartigen uitsluitend úw belangen en kunnen u begeleiden bij overleg en onderhandelingen met de andere betrokkenen. Daarnaast kunnen wij u ook bijstaan als er moet worden geprocedeerd om uw recht te halen.    Meer weten? Het erfrecht kent veel regels over strikte termijnen van soms maar een paar maanden waarbinnen u aanspraak moet maken op uw rechten. Het komt helaas regelmatig voor dat te laat advies wordt ingewonnen. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.   Lees ook eens: Kan een huisdier erven? Gemeenschap van goederen op de schop?  

Lees verder

Advocatuur

Advocatuur

Uw zaak is onze zaak. U vindt bij BAX gepassioneerde advocaten die strijden voor uw belangen om het optimale resultaat voor u over de streep te trekken.

Over advocatuur

Belastingrecht

Belastingrecht

De gedreven belastingkundigen van BAX weten de weg in het fiscale landschap. Wij stropen graag onze mouwen op wanneer wij met kennis en denkkracht in de fiscale regelgeving duiken.

Over belastingrecht

Actief en actueel

 

Wij delen graag onze kennis en benutten daarbij de kracht van social media. Met de nieuwsbrief en onze openhartige blogs blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in ons werkveld.

Medewerkers ontmoeten

Medewerkers ontmoeten

De interne samenwerking tussen dertien advocaten, een fiscaaljurist en een team van stafmedewerkers is uniek in de Achterhoek.

Medewerkers

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven?

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie.

Lees ons nieuws

(ON)TEVREDEN over BAX?

 

Start onderzoek

BAX advocaten belastingkundigen

Edisonstraat 86

7006 RE Doetinchem

0314 - 375 500

info@baxadvocaten.nl

Winnaar 2019