Blog 12 september 2023

Aansprakelijkheid voor schade door een trap van een paard

Naast aansprakelijkheid voor eigen gedragingen kent de wet ook zogenoemde “risico aansprakelijkheden”. Dit houdt in dat je aansprakelijk kan zijn voor de schade die een ander veroorzaakt, omdat het voor jouw risico komt. Een goed voorbeeld is de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van hun kinderen.

Ook voor schade veroorzaakt door jouw dier, kun je aansprakelijk zijn. Op 5 juli 2023  heeft de rechtbank Limburg uitspraak gedaan over een zaak waarin een paard na achteren trapte en daarbij de rechterknie van een andere ruiter raakte. Twee beoordelingen van de rechtbank bespreek ik in deze blog.

Feiten

Op 18 juli 2021 waren twee zussen aan het paardrijden. Zij reden achter elkaar aan. Op enig moment, tijdens het galopperen, maakte het paard dat voorop reed een trappende beweging naar achter en raakte de knie van de zus die daarachter reed. De zus liep daarbij ernstig letsel op, namelijk een verbrijzelde knie en een gebroken onderbeen.

Aansprakelijk voor trap door paard?

In het Burgerlijk Wetboek is een bepaling opgenomen die gaat over de aansprakelijkheid voor dieren. In dit artikel (6:179 van het Burgerlijk Wetboek) staat dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een gedraging van het dier, tenzij aansprakelijkheid zou hebben ontbroken indien de bezitter de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

De rechtbank oordeelt in deze zaak dat er sprake is van aansprakelijkheid op grond van artikel 6:179 BW. Er is sprake van een eigen gedraging van het paard, namelijk het plotseling naar achteren trappen. Voor deze eigen gedraging is de zus die op het paard reed en van wie het paard is, aansprakelijk. Simpelweg omdat zij voor het handelen van haar paard het risico draagt.

Eigen schuld?

Als aansprakelijkheid vast staat, wordt beoordeeld welk bedrag aan schadevergoeding moet worden betaald. In sommige gevallen vindt de rechter dat degene die de schade vordert een gedeelte van de schade zelf moet dragen, omdat het ongeval ook een gevolg is van een aan het slachtoffer toe te rekenen omstandigheid. Dit wordt ook wel “eigen schuld” genoemd. In deze zaak oordeelt de rechter dat er sprake is van eigen schuld, omdat de zus als ervaren ruiter niet genoeg afstand heeft gehouden van haar voorganger. Daarom moet zij 50% van haar schade zelf dragen.

Meer weten?

Heb je schade geleden door een ander en vraag je je af wie daarvoor verantwoordelijk is en welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, neem dan vrijblijvend contact op met Michelle van Bindsbergen.

Michelle van Bindsbergen (zwart wit)
Neem contact op met onze experts