Blog 18 maart 2024

De andere kant van de medaille

Het begrip risicoaansprakelijkheid – het woord zegt het eigenlijk al –  betekent dat je als partij aansprakelijk kan zijn omdat jij verantwoordelijk bent voor de verwezenlijking van een bepaald risico, los van de vraag of er sprake is van schuld. Dit is dus wat anders dan schuldaansprakelijkheid, waarbij de aansprakelijkheid wel afhangt van de vraag of de partij schuld had aan het veroorzaken van het letsel en de schade.

Risicoaansprakelijkheid is vaak van toepassing in situaties waarin er sprake is van bepaalde activiteiten, eigendommen of relaties waarmee een gevaar in het leven wordt geroepen.

Voorbeelden van risicoaansprakelijkheid zijn:

  • Productaansprakelijkheid: producenten, importeurs en leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel veroorzaakt door gebrekkige producten, omdat zij het risico hebben gecreëerd door het product op de markt te brengen en te verkopen.
  • Aansprakelijkheid van ouders voor kinderen: ouders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hun kinderen veroorzaken. Dit principe van risicoaansprakelijkheid is gebaseerd op het idee dat ouders verantwoordelijk zijn voor het toezicht houden op en het controleren van de activiteiten van hun kinderen.
  • Aansprakelijkheid voor dieren: eigenaren van huisdieren kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hun dier veroorzaakt, ook als ze geen schuld hebben aan het incident. Dit is gebaseerd op het risico dat verbonden is aan het houden van huisdieren. Als voorbeeld verwijs ik naar een eerdere blog met als onderwerp “aansprakelijkheid voor schade door een trap van een paard”.
  • Risicoaansprakelijkheid: aansprakelijkheid voor (roerende en onroerende) zaken waarvan jij eigenaar bent.
  • Risicoaansprakelijkheid in het verkeer: ter bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers is er in de Wegenverkeerswet een regel opgenomen die een risicoaansprakelijkheid voor gemotoriseerde verkeersdeelnemers meebrengt. Hierover zal binnenkort een aparte blog verschijnen.

Meer weten?

Kortom, is jouw letsel/schade het gevolg van iets of iemand waarvoor een ander het risico draagt, is het van belang om de juiste persoon aan te spreken. Twijfel je over het antwoord op de vraag wie aansprakelijk kan worden gesteld voor jouw schade, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Michelle van Bindsbergen.

Michelle van Bindsbergen (zwart wit)
Neem contact op met onze experts