Blog 20 november 2023

Gewond op het werk: rechten en acties na een bedrijfsongeval

In Nederland zijn bedrijven verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor hun werknemers. Deze verplichting is onder andere vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Werkgevers moeten de risico's op de werkvloer inventariseren, evalueren en maatregelen nemen om deze risico's te minimaliseren.

Werkgeversaansprakelijkheid

Bij een bedrijfsongeval wordt de werkgever vaak aansprakelijk gesteld als er sprake is van onvoldoende veiligheidsmaatregelen, of als niet aan de Arbowet is voldaan. Ook als de werkinstructies niet duidelijk zijn, kan de werkgever daarvoor aansprakelijk zijn.

Rechten voor werknemers

Werknemers hebben recht op een veilige werkplek en bescherming tegen gezondheidsrisico's. Als een werknemer gewond raakt door een bedrijfsongeval, en de werkgever daarvoor aansprakelijk is, heeft de werknemer recht op een schadevergoeding voor onder andere medische kosten, inkomensverlies en immateriële schade (smartengeld).

Tips voor slachtoffers

  • Medische hulp: zoek onmiddellijk medische hulp.
  • Bewijs: verzamel en bewaar zo veel mogelijk de schriftelijke stukken met betrekking tot het ongeval. Verzamel bewijsmateriaal, zoals getuigenverklaringen en foto's van de plaats van het ongeval.
  • Melding: meld het ongeval zo snel mogelijk bij de werkgever.
  • Houd documentatie bij: bewaar alle medische en financiële documenten voor een schadeclaim.
  • Raadpleeg een advocaat: het is essentieel om je rechten te kennen en het is fijn om hierbij hulp te krijgen van een letselschade advocaat die je kan helpen bij jouw vragen, kan communiceren met betrokken partijen (zoals de verzekeraar) en die je helpt bij het in kaart brengen en verhalen van jouw schade. 

Wist je dat: de eerste afspraak bij ons op kantoor in Doetinchem, waarin ik jou kan meenemen in de juridische mogelijkheden, altijd kosteloos is. Als iemand aansprakelijk is voor jouw schade, worden de kosten voor juridische bijstand meestal vergoed door de aansprakelijke partij.

Meer weten?

Heb je vragen over letselschade, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Michelle van Bindsbergen.

Michelle van Bindsbergen (zwart wit)
Neem contact op met onze experts