Menu

Tom Gilsing

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Naam

Tom Gilsing

 

Telefoon

0314-375 500

 

Volg mij via

 

Opleiding te

Nijmegen

 

Rechtsgebieden

  • energierecht
  • appartementsrecht
  • huurrecht

 

Specialisaties

Tom Gilsing heeft in het rechtsgebieden-register van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Algemene praktijk

 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Functie

Advocaat

 

E-mail

t.gilsing@baxadvocaten.nl

 

Fax

0314 - 332 148

 

Secretaresse

Mieke Weetink

 

Lid van / nevenfuncties

 

  • Lid van Nederlandse Vereniging voor Energierecht
  • Secretaris van Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis
       Tom Gilsing BAX                                                         

 

Energierecht

Energie is de afgelopen jaren uitgegroeid naar één van de belangrijkste maatschappelijke thema’s. Onze energievoorziening is dagelijks in het nieuws, vaak in verband met bredere thema’s zoals klimaatverandering en de energietransitie. Het energierecht is volop in ontwikkeling om alle technische en maatschappelijke ontwikkelingen bij te houden en te faciliteren. Tom houdt zich vooral bezig met energierecht voor de gebouwde omgeving. U kunt bij hem terecht voor de traditionele geschillen met een elektriciteits-, of gasleverancier, maar ook voor juridische begeleiding bij verduurzaming van gebouwen en vragen over de Warmtewet.

 

Appartementsrecht

Een eigenaar kan zijn gebouw in appartementsrechten splitsen. Op dat moment wordt een Vereniging van Eigenaars (VvE) opgericht voor het beheer van het gebouw en wordt een splitsingsreglement vastgesteld. In het splitsingsreglement wordt onder meer geregeld welke gedeelten van het gebouw gemeenschappelijk zijn en hoe de kosten van beheer en onderhoud worden verdeeld over de appartementseigenaren.  Appartementseigenaren zijn verplicht lid van de VvE en mogen een stem uitbrengen in de vergadering van eigenaars. Heeft u vragen over kostenverdelingen, gebruiksrechten of besluitvorming dan geeft Tom u graag advies en zal zo nodig een gerechtelijke procedure met u voeren.

 

Huurrecht

De huurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst. Voor woonruimte en bepaalde bedrijfsruimten staan veel regels van dwingend recht in het wetboek. De vrijheid om zelf afspraken te bedenken en vast te leggen in een huurovereenkomst is dus beperkt. Ook de manier waarop problemen met het verhuurde en geschillen tussen partijen moeten worden opgelost wordt veelal dwingend in de wet voorgeschreven. Bij twijfel, vragen of geschillen, neem gerust contact op.

 

Blogs Tom Gilsing